Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autoverleden, mededelingsplicht en defecte transmissie

Vraag gesteld door op 10 november 2021

Ik heb een paar weken geleden een skoda van een autobedrijf gekocht. De volgende dag merkte ik dat de automatische transmissie slecht schakelt. Ik heb daarna de auto naar een garage gebracht voor een diagnose. Daaruit kwamen een aantal  slechte berichten naar voren.  1) de dsg transmissie moet voor 2400 euro gerepareerd  worden.  2) de auto heeft een verleden als taxi ( dit is mij niet verteld door de verkoper)  3) de auto heeft meerdere schades gehad.

Ik heb de autobedrijf hiermee geconfronteerd en gezegd dat ze de auto terug moeten nemen. Dit weigeren ze. Ook zeggen ze dat hun niet verplicht zijn te melden aan de koper dat de auto een verleden als taxi heeft,  alsmede een schade verleden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs en tweedehands auto gekocht uit 2006 met 305.042 km op de teller. Kort na de aankoop bemerkte u een probleem met schakelen en heeft u de auto naar een garagebedrijf gebracht. Dit garagebedrijf heeft geconstateerd dat de DSG transmissie vervangen moet worden, dat de auto in het verleden schade heeft gehad en dat de auto in het verleden als taxi is gebruikt. U heeft contact gehad met de verkoper, maar die wil de auto niet terugnemen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of de verkoper het taxi- en schadeverleden had moeten melden.

Mededelingsplicht

De verkoper van een tweedehands auto moet u op de hoogte brengen van bekende gebreken en (grote) risico’s op gebreken. Ook als er zaken zijn die van invloed zijn op de (rest)waarde behoort de verkoper hier melding van te maken.

Onderzoeksplicht

De koper moet bij de koop van een tweedehands auto onderzoeken of de auto voldoet aan zijn verwachtingen. De koper moet bijvoorbeeld doorvragen bij de verkoper, een proefrit maken en eventueel een aankoopkeuring laten doen.

Koop ongedaan maken

Als de koop tot stand is gekomen op basis van verkeerde informatie en de koper, als hij deze informatie wel had gekend, niet tot koop was overgegaan, kan de koopovereenkomst worden vernietigd op grond van dwaling. Als de koper niet kan bewijzen dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden of foute informatie heeft gegeven, ligt er een sterke nadruk op de onderzoeksplicht van de koper.

Conformiteit

Als het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben en het gebrek al aanwezig was bij aflevering kan de koper kosteloos herstel vorderen van de verkoper. Als de verkoper dit herstel niet of niet binnen een redelijke termijn, zonder ernstige overlast voor de koper uitvoert, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden op grond van non-conformiteit.  

Conclusie

In dit geval hoefde de verkoper niet expliciet mede te delen dat de auto in het verleden als taxi is gebruikt, noch dat het voertuig in het verleden schades heeft gehad. Het taxi verleden brengt geen grotere risico’s op gebreken met zich mee, dan een willekeurige andere auto van een soortgelijke leeftijd en met de genoemde kilometrage. Een vordering tot vernietiging op grond van dwaling lijkt in dit geval niet haalbaar. U had bij deze auto meer onderzoek moeten doen naar de staat van het voertuig, zoals bijvoorbeeld een aankoopkeuring laten uitvoeren.

Hoewel bij een auto van deze leeftijd en met deze kilometerstand in het algemeen in redelijkheid kan worden verwacht dat diverse onderdelen spoedig zullen moeten worden vervangen, zie ik wel een mogelijkheid tot een succesvolle vordering tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit en als de verkoper herstel weigert of niet binnen een redelijke termijn uitvoert de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst.

Mijns inziens kwalificeert de defecte transmissie als een gebrek wat u niet binnen één maand na aankoop hoefde te verwachten. Sterker, de verkoper heeft zelfs gesteld dat de transmissie goed werkte. De eerste 6 maanden na aflevering hoeft de koper bij een consumentenkoop niet te bewijzen dat het gebrek al bestond bij aflevering. Ik vermoed dat de verkoper niet zal slagen in het leveren van bewijs dat de transmissie (nog) wel goed was bij aflevering van de auto. Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel van de versnellingsbak.

Voor meer informatie over dwaling bij aankoop en uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.