Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annuleringskosten en inruilen

Vraag gesteld door P. van der Pol op 30 december 2021

Nadat ik bij de dealer tot aanschaf ben overgegaan kreeg ik toch spijt.
De annuleringskosten bedragen in dit geval 15%.
Gaat het dan over de prijs zoals deze op de site stond, of het aankoop bedrag dat je daadwerkelijk moet betalen na inruil van huidige auto?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een auto gekocht en hierbij uw oude auto ingeruild, maar heeft spijt van de aankoop. De annuleringskosten zijn vastgesteld op 15%. U wilt graag weten over welk bedrag deze 15% annuleringskosten worden berekend.

Bovag voorwaarden

Op grond van de Bovag voorwaarden kan een particuliere koper tot het moment dat de auto wordt afgeleverd de koop annuleren. In dat geval raakt de koper wel een beëindigingsvergoeding verschuldigd. Deze beëindigingsvergoeding is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs.

Koopprijs

De koopprijs is de (ver)koopprijs zoals deze is overeengekomen voor de gekochte auto. Er moet worden uitgegaan van het totaal bedrag dat u verschuldigd zou zijn als de overeenkomst wel zou zijn nagekomen.

Inruil

Naast de koop van uw nieuwe auto bent u overeengekomen uw oude auto in  te ruilen. De inruilprijs wordt in mindering gebracht op de totale verkoopprijs van de door u gekochte auto. De inruil heeft wel invloed op het totaal te betalen bedrag, maar heeft geen invloed op de totale koopprijs van de ‘nieuwe’ auto. Als u de koopovereenkomst ten aanzien van de nieuwe auto annuleert kan de verkoper afzien van de inruil c.q. de aankoop van uw oude auto.

Conclusie

Als u besluit de overeenkomst te annuleren raakt u een beëindigingsvergoeding verschuldigd. Dit is een vorm van schadevergoeding die u moet betalen omdat u de verbintenissen uit de overeenkomst niet wilt nakomen. Op grond van de toepasselijke voorwaarden is deze vergoeding vastgesteld op 15% van de totale koopprijs. De gedeeltelijke betaling door inruil heeft geen invloed op de totale koopprijs.

Meer weten? Koop annuleren - ANWB