Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid bij verkeerd tanken huurauto

Vraag gesteld door J. den Brok op 3 januari 2022

Ik heb een auto gehuurd in IJsland bij carental4x4. We hebben hierbij de volledige verzekering (platinum package) genomen. Bij het aangaan van de huur was ons duidelijk verteld dat we 95 moesten tanken. Na problemen met deze auto (de koplampen werken niet) werd besloten dat we een nieuwe auto moesten krijgen. Er was ons niet verteld dat deze auto diesel was, dus bij het tanken de avond erna vulden we de auto automatisch met 95. De volgende dag startte de auto niet meer. De verhuurder legt de rekening voor de reparatie volledig bij ons. Is dit terecht? Wat kunnen we doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs in IJsland een auto gehuurd. De auto die u in eerste instantie werd meegegeven voldeed niet en de auto is toen omgewisseld. Kort na uw eerste tankbeurt startte de auto niet meer. De vervangende huurauto bleek op diesel te rijden en u had benzine getankt. De verhuurder wil de volledige schade op u verhalen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Huurovereenkomst

Uit de huurovereenkomst volgt voor u o.a. de verplichting om de auto weer in te leveren in de staat waarin u de auto heeft meegekregen. Schade die tijdens het gebruik van het gehuurde ontstaat, komt in beginsel voor rekening van de huurder. Als bij ingebruikname van het voertuig een beschrijving is gemaakt en het voertuig bij het inleveren niet (meer) aan deze beschrijving voldoet, dan bestaat het bewijsvermoeden dat de schade door toedoen van de huurder is ontstaan. De verhuurder moet bewijzen dat u aansprakelijk bent voor de schade.

Aansprakelijkheid

De hoofdregel is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is. Als u de schade wilt verhalen, zult u moeten bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de schade.  Voor het tanken van een verkeerde soort brandstof zal het lastig zijn om te bewijzen dat de bestuurder niet zelf verantwoordelijk is voor eventuele schade. Als u zou kunnen bewijzen dat het tanken van de verkeerde brandstof te wijten is aan een verkeerde instructie, kunt u de schade mogelijk verhalen op de partij die deze verkeerde instructie gaf.

Gebrekkige informatie

Dat bij het meegeven van de vervangende auto niet expliciet is medegedeeld dat het een diesel betrof is mijns inziens onvoldoende om een ander aansprakelijk te houden voor de schade. Het soort brandstof dan moet worden gebruikt wordt over het algemeen duidelijk omschreven in de documentatie bij verhuur. Bovendien wordt het juiste soort brandstof vermeld op een sticker nabij de tankopening.

Verzekering en algemene voorwaarden

Als de autoverzekering de schade aan het voertuig als gevolg van het tanken van een verkeerde brandstof dekt. Dan kunt u slechts worden aangesproken voor een eventueel eigen risico. Ook als de aansprakelijkheid voor deze schade gemaximaliseerd is op grond van de algemene voorwaarden, kunt u slechts voor dit bedrag worden aangesproken.

Conclusie

Op grond van de huurovereenkomst bent u aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde tegenover de verhuurder. Als u kunt bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de schade, kunt u uw schade bij deze derde claimen. Als de autoverzekering (een deel van) de schade dekt, kunt u slechts voor het restant worden aangesproken door de verhuurder. Mijns inziens bent u in dit geval aansprakelijk voor de schade aan de huurauto. Ik raad u aan om de verzekeringspolis en de verhuurvoorwaarden nogmaals goed door te nemen. Mogelijk kan de schadevergoedingsplicht worden beperkt.

Meer weten? Auto huren in het buitenland - ANWB