Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding links afslaan

Vraag gesteld door op 16 november 2021

Ik sla links af en tegenligger rijdt tegen mijn achterwiel aan nadat ik ben afgeslagen.  Wie is er dan fout?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. Ter hoogte van het kruispunt Vrijheidsdreef-Rembrandtlaan-Discuslaan te Almere, worden de rijrichtingen van elkaar gescheiden door een middenberm met een uitsparing voor het werkelijke kruispunt. Op het weggedeelte tussen de middenberm zijn geen verkeerstekens of verkeersborden geplaatst. U reed op de Vrijheidsdreef richting de tussenring en sloeg linksaf de Discuslaan op. Tijdens deze actie is uw rechterachterwiel geraakt door een andere automobilist. Deze auto reed op de rechterrijbaan van de Vrijheidsdreef richting de Verzetslaan. U wilt graag weten welke bestuurder voorrang had moeten verlenen.

Afslaan

Op grond van art. 18 lid 1 RVV1990 moeten bestuurders die afslaan het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan. Op grond van art. 1 RVV 1990 is de definitie van verkeer: alle weggebruikers. Daar waar het RVV 1990 voorschrijft dat men voorrang moet verlenen aan al het overige verkeer, moet dus voorrang worden verleend aan alle weggebruikers.

Voor laten gaan

De verkeersregels bepalen dat een verkeersdeelnemer ander verkeer of andere verkeersdeelnemers voor moet laten gaan. Dit betekend niet dat andere verkeersdeelnemers een recht op voorrang hebben. Voorrang moet men niet nemen, maar krijgen.

Maximum snelheid

Op grond van art. 19 RVV1990 moet een bestuurder in staat zijn om het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Schuld en eigen schuld

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, kan worden gekeken naar de verdeling van de schadelast. Er moet worden vastgesteld in welke mate de gedragingen hebben bijgedragen aan de schade. De schade is in ieder geval mede het gevolg van een eigen schuld. De wet bepaalt in dat geval dat de schade evenredig moet worden verdeeld tussen partijen.

Conclusie

U had de andere automobilist voor moeten laten gaan. De andere betrokkene had zijn snelheid moeten aanpassen zodat de aanrijding kon worden voorkomen. In het algemeen weegt de door u overtreden voorrangsregel zwaarder en kan de andere automobilist u met succes aansprakelijk stellen voor eventuele schade. De verkeersfout van de andere automobilist kan wel meewegen bij het bepalen van de omvang van de schade, door de eigen schuld correctie.  

Meer weten? Lees over aansprakelijkheid en verdeling van de schade en over verkeersregels in Nederland.