Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding auto met fietser

Vraag gesteld door op 21 januari 2022

Als ik met mijn auto op een voorrangsweg rijd en een fietser  aanrijd die niet op de voorrangsweg rijdt maar hem oversteekt. Wie is dan schuldig en hoe wodr de aansprakelijkhijd geregeld.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


U wilt weten hoe de aansprakelijkheid wordt geregeld als u met uw auto op een voorrangsweg rijdt en u in aanraking komt met een overstekende fietser.

Aansprakelijkheid

Hoe de aansprakelijkheid wordt geregeld is onder andere afhankelijk van de verkeersfouten van beide partijen. Fietsers (en ook voetgangers) worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Omdat zij kwetsbaar zijn in het verkeer, kent de wet een speciale regeling bij een aanrijding met een motorvoertuig. Afhankelijk van de leeftijd van de fietser is de automobilist geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor de schade van de fietser. Andersom kan de automobilist de schade die hij oploopt door een fout van de fietser, claimen bij de fietser (of diens aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP). Dan gelden de normale wettelijke regels.

Bescherming door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet)

De wet bepaalt dat de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Dit is een vorm van risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat men geen schuld hoeft te hebben aan het ongeluk, maar men is wel aansprakelijk. In de praktijk is het moeilijk om overmacht te bewijzen voor de automobilist en daardoor zal de eigenaar van het motorrijtuig vaak aansprakelijk zijn. 

Fietser van 14 jaar of ouder

Is er geen sprake van overmacht bij de automobilist dan krijgt de fietser altijd minimaal 50% van zijn schade vergoed. Ook al is er sprake van eigen schuld van de fietser. Dit is afhankelijk van onder meer de ernst van de verkeersfouten van beide partijen, de ernst van de verwondingen en het wel of niet verzekerd zijn van de schade. De fietser krijgt dus altijd tussen de 50% en 100% van zijn schade vergoed.

Fietser jonger dan 14 jaar 

Bij een aanrijding met een fietser jonger dan 14 jaar, is dit anders. De jonge fietser krijgt altijd 100% van zijn schade vergoed, ook als deze fietser een fout heeft gemaakt. 

Schade aan het motorvoertuig

Heeft het motorvoertuig schade door een fout van een fietser dan kan de eigenaar van het motovoertuig (een deel van) zijn schade claimen. Dit kan rechtstreeks bij de fietser of bij diens AVP-verzekering. De automobilist moet wel bewijzen dat de fietser een fout heeft gemaakt. 

Conclusie

Het hangt dus af van de gemaakte fouten van beide partijen hoe de aansprakelijkheid geregeld wordt. Met die kanttekening dat de automobilist (zonder overmacht) altijd voor minimaal 50% van de schade van de fietser aansprakelijk is. Heeft de automobilist schade en is de schade te wijten aan de fout van de fietser dan kan de automobilist zijn schade (of een deel daarvan) verhalen op de fietser of diens AVP-verzekeraar.

Meer informatie vindt u op onze pagina over aansprakelijkheid en aanrijding met voetganger of fietser.