Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanduiding hondentransport op aanhanger?

Vraag gesteld door I.J.D. Noort op 31 januari 2022

Ik heb een hondenaanhanger waarin ik mijn 2 herders vervoer van/naar training en naar de Dierenarts e.d.

Nu is de kar redelijk herkenbaar als een hondentransport-aanhanger, en voldoet aan alle regelgeving voor aanhangers.

Ben ik verplicht een sticker o.i.d. aan te brengen om aan te geven dat er honden (levende dieren) in worden getransporteerd?

De NVWA geeft het alleen aan bij runderen. Hier vallen honden niet onder.

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

 

U vraagt of u een sticker o.i.d.  op uw aanhanger moet aanbrengen om aan te geven dat er levende dieren in de aanhanger worden getransporteerd.

Het is niet verplicht zo'n soort aanduiding op uw aanhanger aan te brengen. Dat neemt niet weg dat het wel verstandig kan zijn om het er wel op te zetten. Zo weten uw medeweggebruikers waarom u bijvoorbeeld langzamer optrekt of hulpverleners bij een ongeval dat zij ook rekening moeten houden met de aanwezigheid van de honden. 

Europese Verordening (EG) Nr. 1/2005
Europese Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 is niet van toepassing op het vervoer van dieren dat geen verband houdt met een economische bedrijvigheid, en ook niet op het rechtstreekse vervoer van dieren van of naar diergeneeskundige praktijken en klinieken dat door de dierenarts is voorgeschreven. Dat wil zeggen dat het vervoer van uw honden niet gebonden is aan de regels die daar op Europees niveau voor zijn vastgesteld.

Regeling Voertuigen
In de Regeling Voertuigen staat waar een aanhanger aan moet voldoen. Hierin staat niets over het aanbrengen van een sticker met betrekking tot het vervoer van dieren.