Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wanneer duidelijkheid over uitvoering pakketreis

Vraag gesteld door E. Kleiterp op 24 september 2021

Wat is de uiterste termijn voor vertrek dat een reisorganisatie een reis kan annuleren. Wij vertrekken 10-11-2021 naar Argentinië/Chili en Brazilië voor 26 dagen.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een pakketreis geboekt naar Zuid-Amerika voor een periode 26 dagen. De geplande vertrekdatum is 10 november. U wilt graag weten wat de uiterste datum is waarop de reisorganisator de reis kan annuleren.

Pakketreisovereenkomst

De aanbieder van de reis mag de overeenkomst in twee situaties annuleren zonder dat een additionele schadevergoeding verschuldigd raakt. Als het minimumaantal deelnemers aan de reis niet gehaald wordt en de organisator dit tijdig meldt én in het geval dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van buitengewone en onvermijdbare omstandigheden. In alle andere gevallen waarbij de touroperator de overeengekomen reis niet uitvoert, moet naast terugbetaling van de overeengekomen en reeds betaalde prijs een schadevergoeding aan de reiziger worden betaald.

Termijnen

Als de reisorganisator opzegt vanwege het niet halen van het minimum aantal reiziger geldt bij een reis van meer dan 6 dagen, de aanbieder van de reis twintig dagen voor de vertrekdatum moet opzeggen. Als de reis wordt opgezegd vanwege buitengewone en onvermijdbare omstandigheden dan moet de reis uiterlijk vóór aanvang van de reis worden opgezegd.

Opzeggen door reiziger

Ook de reiziger kan de overeenkomst kosteloos opzeggen als er zich op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan buitengewone en onvermijdbare omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis. Ook in dit geval stelt de wet dan de reis dan uiterlijk vóór het begin van de pakketreis moet zijn opgezegd.

Conclusie

Voor het kosteloos annuleren van de pakketreis door de reisorganisator geldt alleen een termijn van 20 dagen, als het de opzeggingsgrond een te klein aantal aanmeldingen betreft. Voor opzegging vanwege buitengewone en onvermijdbare omstandigheden geldt wettelijk geen minimale termijn. Enerzijds zal men pas kunnen opzeggen vanwege laats genoemde reden kort vóór de aanvang van de reis, het immers moeilijk te voorspellen hoe de situatie op de plaats van bestemming in de toekomst zal zijn. Anderzijds wil de reiziger zo snel mogelijk weten of de reis door zal gaan. De ANVR roept haar leden dan ook op in een vroeg stadium zo veel mogelijk zekerheid te geven.

Als u zou besluiten de reis te annuleren op grond van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming, zult u moeten aantonen dat er hiervan sprake was, althans dat u op het moment van opzegging in redelijkheid mocht aannemen dat er sprake zou zijn van dergelijke omstandigheden. Hoe langer van tevoren u zich hierop beroept, hoe moeilijker het is aan deze bewijsopdracht te voldoen.

De door de reisorganisator genoemde termijn van 3 weken vóór aanvang van de reis is mijns inziens niet onredelijk.

Voor meer informatie over de pakketreis, verwijs ik u graag naar onze website.