Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrangsregels voetgangers

Vraag gesteld door op 4 augustus 2021

Ik lees op anwb.nl dat een voetganger voorrang heeft op een auto die op dezelfde weg rijdt, maar afslaat (waar de voetganger rechtdoor gaat). c. Die wil linksaf (of rechtsaf) slaan om de weg op te draaien waar de voetganger al loopt. Heeft deze auto dan wel voorrang op de voetganger? Het zou raar zijn als deze auto (van links) wel voorrang heeft terwijl die afslaat, terwijl de eerste auto dat niet heeft. Beide slaan af, de voetganger gaat rechtdoor. Het enige verschil is dat de eerste auto op dezelfde weg zit als de voetganger. De tweede auto komt van links.
Vraag 2, indien de voetganger geen voorrang heeft op de linksaf slaande auto: Maakt het nog uit of de voetganger op een voorrangsweg zit, of dat er haaientanden voor de linksaf slaande auto staan?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

 

U vraagt hoe voorrang geregeld is tussen een voetganger en een automobilist bij afslaan.

Situatie 1

De eerste situatie is gebaseerd op Artikel 18 RVV. 
Hierin staat het volgende:

Artikel 18 RVV

1  Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

2  Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.

3  Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

Verkeer of bestuurders
Het nuance zit hem in het woord verkeer. 
In 18-1 moeten bestuurders voorrang geven aan verkeer.  De definitie van verkeer in het RVV is alle weggebruikers; 
Onder alle weggebruikers wordt verstaan: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen;


De definitie van bestuurders is alle weggebruikers behalve voetgangers;

Het is dus van belang of er in de wet wordt gesproken van verkeer of van bestuurders.

Situatie 2
Als ik u goed begrijp is in de tweede situatie is het sprake van een overstekende voetganger en een naar links afslaande automobilist. Er is hier sprake van kruisende weggebruikers.
Hierover staat in artikel 15 RVV het volgende:

 

Artikel 15 RVV

1  Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders

2  Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:

a.bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg;

b.bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram.


Het verlenen van voorrang is dus alleen geregeld voor bestuurders en daaronder vallen voetgangers niet. Hierdoor hoeft er geen voorrang te worden verleend aan voetgangers als zij oversteken. Tenzij er sprake is van een voetgangersoversteekplaats