Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkoper aansprakelijk voor onkundig herstelwerk

Vraag gesteld door op 28 september 2021

febr.2018 heb ik een vw up gekocht bij de vw dealer.de wagen is van sept.2015.
Vorige maand is er schade aan het dak ontstaan,
Dit is het bericht wat ik van de schade expert,
Er is geen sprake van een gedekt voorval. Geen impact van buiten af aanwezig. De plamuur van oud herstelwerk gebarsten, krult op door onderliggende roestvorming. Een langzaam en geleidelijke inwerking door veroudering en weersinvloeden.
Mijn vraag is nu:
Had de dealer niet op de hoogte moeten zijn van deze onderliggende schade? En in hoever kan ik ze aansprakelijk stellen voor de kosten van reparatie.
Volgens het schadebedrijf van VW Muntstad ruim 1700 euro.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft u een schade aan het dak van uw auto opgemerkt en heeft u uw verzekering ingeschakeld. De schade expert is van oordeel dat het herstel van de schade niet onder de dekking van uw verzekering valt omdat er geen sprake is van impact van buitenaf. Volgens de schade expert is de plamuur van oud herstelwerk gebarsten en is er sprake van onderliggende roestvorming. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of de herstelkosten (gedeeltelijk) op een ander kan verhalen.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die een koper daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Welke verwachtingen een koper van een tweedehands auto in redelijkheid mag hebben is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, de aard van het gebrek, de leeftijd en kilometrage van de auto. De verkoper is op grond van de wet verantwoordelijk voor de aflevering van een product dat voldoet aan de overeenkomst. Als het product niet aan de overeenkomst voldoet, moet de verkoper op verzoek van de koper het product herstellen of vervangen. Het is hierbij niet van belang of de verkoper wist dat het product al dan niet aan de overeenkomst zou voldoen.

Non-conformiteit

Door de schade expert is vastgesteld dat de thans zichtbare schade het gevolg is van gebarsten plamuur en onderliggende roestvorming. Dit duidt erop dat een oude schade niet kundig en duurzaam is hersteld. Van een jonge occasion hoeft een koper in beginsel niet te verwachten dat deze auto schade heeft gehad die niet op een kundige en duurzame wijze is hersteld. Als er niet gesproken is over het schadeverleden van de auto en er geen andere omstandigheden waren waaruit u als koper moest begrijpen dat u van deze jonge occasion niet de verwachtingen mocht hebben die u in het algemeen van een auto van de betreffende leeftijd mocht hebben, voldoet de auto mijns inziens niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben.

Bewijs

Bij een beroep op non-conformiteit is het aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten én dat al bestond (althans de oorzaak daarvan) toen de auto aan koper werd geleverd. Het schaderapport toont mijns inzien aan dat de oorzaak van het gebrek al aanwezig was toen de auto aan u geleverd werd.

Terug naar de verkoper

Op grond van de wet heeft de koper in geval van non-conformiteit recht op kosteloos herstel van het gebrek door de verkoper van het product. Het is dus van belang dat u de verkoper van de auto confronteert met het gebrek en de vermoedelijke herstelkosten. Voort moet u de verkoper in de gelegenheid stellen om het gebrek te verhelpen. Als u de verkoper deze gelegenheid tot herstel niet geeft, verspeelt u daarmee uw rechten.

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper te confronteren met de bevindingen van de schade expert en zo nodig de verkoper in gebreke te stellen. Als u er met de verkoper onderling niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de BOVAG dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Graag verwijs ik u voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit naar onze website.