Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stacaravan

Vraag gesteld door L. Knop op 5 augustus 2021

Ik heb afstand getekend van mijn stacaravan maar moet nog wel tot eind december betalen? Klopt dit of hoef ik niet meer te betalen?
Ik heb tenslotte afstand getekend

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een afstandsverklaring getekend van uw stacaravan. Nu moet u nog tot eind december voor de camping betalen en uw vraag is of dit klopt. 

Volgens de Recron voorwaarden is onder andere het volgende van toepassing:
- Een overeenkomst voor een vaste jaarplaats is telkens voor de duur van één jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór het einde van het overeenkomstjaar wordt opgezegd.
- Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, zoals bij u het geval is, blijft de recreant het jaargeld verschuldigd exclusief de kosten wegens het gebruik van gas, water, elektra en gebruik van het riool.
- Na beëindiging dient de recreant zijn plaats te ontruimen en het kampeermiddel van het terrein te verwijderen. De recreant dient de plaats helemaal op te ruimen. De kosten voor het ruimen zijn voor rekening van de recreant.

In uw geval heeft u met de ondernemer een afspraak gemaakt. U kunt de stacaravan achterlaten en u betaalt niet voor het opruimen van de stacaravan en de plaats. Wel moet u nog het volledige jaargeld voldoen. Daarnaast ontvangt u niet het restantbedrag van de infrastructuur van 3 jaar terug. Dit ziet de ondernemer als een bijdrage in de opruimingskosten.

Even los van het feit dat u de verklaring al heeft ondertekend en u zich door ondertekening akkoord verklaard heeft, is dit niet een onredelijke regeling. Het opruimen van een kampeermiddel brengt namelijk een behoorlijke kostenpost met zich mee.

Conclusie
Door de afstandsverklaring te ondertekenen heeft u zich akkoord verklaard met de regeling. Daar kunt u nu niet meer op terug komen. Bovendien is het niet een onredelijke afspraak.

Meer informatie vindt u op onze website.