Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Specificatie verzekeringspremie

Vraag gesteld door op 1 november 2021

Op de polis (Univé) voor mijn motor en mijn auto staat de te betalen jaarpremie met de vermelding incl. een bedrag aan assurantiebelasting. Er is sprake van een op- en inzittendeverzekering, korting omdat ik de Omringpas heb, korting omdat ik per jaar betaal, korting omdat ik een pakket heb. Ik wil graag weten hoe mijn premie is berekend incl  de bedragen van de diverse kortingen, de bedragen voor de op- en inzittendeverzekering, maar Univé geeft dat niet door. Ik moet het doen met totaalbedragen, maar ik wil graag een specificatie hoe mijn premies zijn berekend. Heb ik daar recht op?
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een verzekeringspolis voor uw motor en auto. Het is u niet duidelijk hoe de premie tot stand is gekomen en u wilt graag een specificatie van hoe de premie is berekend. Van uw verzekeraar ontvangt u alleen totaalbedragen.  U wilt weten of u recht heeft op een specificatie

U heeft er recht op dat u inzicht krijgt hoe de premie is samengesteld. De meeste verzekeraars verstrekken die specificatie bij de prolongatie van de verzekering. Daar kunt u precies zien hoe het totaalbedrag is samengesteld.

Als u een klacht heeft over een verzekeraar kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.