Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door losgeraakte nokkenasversteller

Vraag gesteld door op 12 september 2021

Mijn import uit Duitsland (2 jaar garantie vanuit Duitsland) Seat Ateca uit 2018. Aangekocht bij een particuliere garage (Braaksma te Zevenaar) die bij de Bovag is aangesloten. Heeft nu met minder dan 90.000 km en 3,5 jaar oud.

Dat de bouten van de nokkenassteller eruit zijn gelopen, hierdoor is olie gaan lekken (complete tank zat door de hele moter) en nu moet volgens de Seat dealer waar de diagnose is gesteld, de volgende dingen worden vervangen/gerepareerd: nokkenasstellers, keringen en distributieband a bijna 2000.- (incl. Diagnose)

De monteurs (2 Seat dealers, 2 onafhankelijk) die ik hierover spreek geven de indicatie dat dit een bekend probleem is bij dit type. Online kan ik niets vinden. Nu vind ik gezien de leeftijd van de auto en de km dat redelijkerwijs dit niet had mogen gebeuren.

De Seat klantenservice geeft aan niets te kunnen doen, geen coulance etc.

Vraag 1: Welke stappen moet ik nemen om deze reparatie door Seat (Duitsland?) te laten betalen?/Bij wie moet ik zijn?

Vraag 2: Kan ik de reparatie laten doen en betalen (omdat dat toch een soort akkoord geeft) en dan nog aanvechten of is dit niet aan te raden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Eind mei 2020 heeft u een jonge occasion gekocht bij een BOVAG autobedrijf inclusief 6 maanden Bovag garantie. Deze garantie is inmiddels verlopen. Onlangs heeft een merkdealer geconstateerd dat de bouten van de nokkenasversteller los zijn geraakt met olielekkage als gevolg. De distributieriem, nokkenasversteller en enkele keringen moeten worden vervangen. Inclusief diagnose zijn de kosten begroot op ongeveer € 2000,-. De importeur heeft aangegeven geen coulance-regeling te willen treffen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is met betrekking tot de noodzakelijke reparaties.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Aard van het gebrek

Van een nokkenasversteller mag worden verwacht dat deze niet losraakt. Onder normale omstandigheden wordt een nokkenasversteller (vaak) preventief vervangen als de distributieriem aan (preventieve) vervanging toe is. Volgens de fabrikant dient de distributieriem in uw auto voor het eerst gecontroleerd te worden na 240.000 km en daarna na iedere 30.000 km. Voor uw auto geldt voor de distributieriem geen preventieve vervangingsinterval. Hieruit volgt dat van de distributieriem en daarmee deze versteller een levensduur mag worden verwacht van ten minste 240.000 km.  De berijder heeft geen invloed op de levensduur van de versteller.  Het is zodoende aannemelijk dat er sprake is van een gebrekkige de nokkenasversteller, althans gebrekkige bouten.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben en het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond bij aflevering van het product, dan kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Conclusie

Ik raad u aan om contact op te nemen met de verkoper en de bevindingen van de merkdealer voor te leggen. Als de verkoper geen medewerking wilt verlenen aan herstel is het van belang dat u de verkoper formeel in gebreke stelt. Komt u er ook daarna onderling niet uit, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Het is van belang dat u de verkoper in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen. Als u zonder toestemming van de verkoper het gebrek laat verhelpen, verspeelt u daarmee uw recht op kosteloos herstel. De thans gemaakte kosten voor de diagnose dient u aan de Seat dealer te voldoen. U kunt deze kosten vervolgens terugvorderen van de verkoper.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website. U vindt daar ook een modelbrief waarmee u de verkoper in gebreke kunt stellen. Als u een rechtsbijstand verzekering heeft, raad ik u aan deze in te schakelen.