Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Pech onderweg BOVAG-garantie

Vraag gesteld door op 13 augustus 2021

Tijdens onze vakantie kregen wij autopech en hebben anwb gebeld. Zij hebben geregeld dat onze auto in Frankrijk werd opgehaald en naar een garage werd gebracht in Frankrijk voor herstel. Onze auto is van 2018 en hebben wij in maart 2021 aangeschaft met Bovag garantie. Wij hebben direct de garage gebeld en die gaf te kennen dat als wij de auto door een andere garage zouden herstellen de garantie zou vervallen. Maar de aandrijfas was gebroken dus hij moest wel gemaakt worden om terug naar huis te kunnen rijden. Hoe zit dit met de garantie en voor wie zijn de kosten? De kapotte aandrijfas hebben wij meegenomen naar de garage in Nederland zij kunnen geen oorzaak ontdekken van de breuk. Hoe kunnen wij dit verhalen bij de garage en of de Bovag?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

In maart 2021 heeft u een tweedehands Mini gekocht inclusief 6 maanden BOVAG garantie. Tijdens uw vakantie in Frankrijk kwam u met autopech stil te staan en heeft de ANWB geregeld dat uw auto bij een Franse garage gerepareerd kon worden. De Franse garage heeft geconstateerd dat de aandrijfas moest worden vervangen, omdat deze gebroken was. U heeft de garage in Nederland direct hiervan op de hoogte gebracht. De Nederlandse garage reageerde met de stelling dat als iemand anders aan de auto zou sleutelen de garantie zou vervallen. U heeft de auto in Frankrijk laten maken en wilt graag weten of u de gemaakte kosten kunt verhalen.

Bovag garantie

Op grond van de BOVAG garantievoorwaarden komen binnen de garantieperiode de kosten voor herstel van gebreken voor rekening van de verkoper. Dit betreft herstel van gebreken die bij de koop niet waarneembaar waren en het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

Reparatie door derde

In beginsel zal de koper zich voor een beroep op garantie moeten wenden tot de garantiegever. Als de koper besluit een derde opdracht tot reparatie te geven (zonder toestemming van de garantiegever), dan zal de koper deze derde moeten betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden en kunnen deze kosten niet worden verhaald op garantie gever.

Uitzondering

Een uitzondering op deze regel is het geval dat de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders voordoet en de koper dit kan bewijzen. In Nederland geldt de aanvullende voorwaarde dat de derde garage dan tevens BOVAG-lid moet zijn. Voor het buitenland geldt deze aanvullende voorwaarden niet. De garantiegever is in deze uitzonderingssituatie gehouden de reparatiekosten te vergoeden tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.

Conclusie

Het gebrek (het breken van de aandrijfas) is ontstaan binnen de garantieperiode, waardoor de kosten voor herstel voor rekening van de verkoper/garantiegever behoren te komen. De reparatie is zonder uitdrukkelijke toestemming van de garantiegever elders uitgevoerd zodat de kosten in beginsel niet kunnen worden verhaald op de verkoper/garantiever. Na het breken van de aandrijfas bestond er echter noodzaak tot onmiddellijk herstel en dit gebrek openbaarde zich niet in de nabijheid van de verkoper/garantiegever. Op grond van de BOVAG garantievoorwaarden (art. 6) moet de garantiegever de gemaakte kosten zodoende vergoeden tegen het in zijn bedrijf geldende prijspeil. U kunt de verkoper/garantiegever aanspreken tot het vergoeden van de gemaakte kosten. Naar mening van onze Automotive Experts zijn de in Frankrijk gemaakte kosten wat aan de hoge kant, waardoor de garantiegever mogelijk kan volstaan met het vergoeden van een gedeelte van deze kosten.

Als u er met de verkoper niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. In een dergelijke procedure is het raadzaam om de vordering primair te baseren op de garantiebepalingen en subsidiair op uw rechten bij non-conformiteit.

Graag verwijs ik  u voor verdere informatie over de BOVAG garantie en uw rechten bij non-conformiteit , naar onze website.