Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kapotte versnellingsbak bij particuliere koop camper

Vraag gesteld door E. Evers op 17 oktober 2021

Wij hebben op 4 oktober een camper van een particulier gekocht. Onderweg hoorde wij een vreemd geluid onder de motorkap. Wij hebben bij thuiskomst de verkoper meteen gebeld, hij zei dat hij dat ook wel eens had gehoord. Wij hebben gezegd dat wij naar de garage zouden gaan en van ons zouden laten horen. Nu blijkt dat er iets met de versnellingsbak is .Wij proberen nu de verkoper al enige tijd te bellen ,maar hij reageert niet meer.  Wij hebben sterk het vermoeden dat hij dit al wist bij de verkoop temeer omdat zijn zoon een garage bedrijf heeft of er werkt, vertelde hij. Kunnen wij hem aansprakelijk stellen voor de kosten, eventueel voor de helft. Zo ja hoe kunnen wij dit doen? Kunt u ons daar eventueel bij helpen
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een camper gekocht van een particulier. Kort na het sluiten van de overeenkomst heeft uw onderhoudsgarage vastgesteld dat er problemen zijn met de versnellingsbak van de camper. U wilt graag weten of u de particuliere verkoper met succes kunt aanspreken tot het vergoeden van (een deel van) de kosten voor reparatie.

Koopovereenkomst

Uit de koopovereenkomst volgt voor de koper de verplichting om de overeengekomen prijs te betalen en voor de verkoper de verplichting om de overeengekomen zaak te leveren. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst voldoen.

Non-conformiteit

Als een afgeleverde zaak niet voldoet aan de overeenkomst heeft de koper in beginsel recht op kosteloos herstel door de verkoper. De koper zal dan moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat hij op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat al bestond op het moment van aflevering.

Geen Consumentenkoop

Als een particulier een auto verkoopt is er geen sprake van een zogenoemde consumentenkoop en hoeft de consumentenkoper niet beschermd te worden. Koper en verkoper zijn in dat geval gelijkwaardig.

Onderzoeksplicht

Als een particulier van een andere particulier koopt, rust er op de koper een ‘verzwaarde’ onderzoeksplicht. De koper kan zich zodoende niet gemakkelijk beroepen op non-conformiteit, omdat het aan de koper is om te onderzoeken of het aangeboden product voldoet aan zijn verwachtingen. De verkoper is verplicht om bekende gebreken te vermelden, maar in de praktijk zal het lastig zijn om aan te tonen dat een particuliere verkoper bekend was met een door de koper, na het sluiten van de overeenkomst ontdekt gebrek.

Conclusie

Alleen als u als particuliere koper kunt aantonen dat de geleverde camper niet voldoet aan de overeenkomst of dat de particuliere verkoper wetenschap had van gebreken aan de camper, kunt u kosteloos herstel danwel ontbinding of vernietiging van de overeenkomst vorderen. In de praktijk zal dat erg lastig zijn. Graag verwijs ik u naar een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:3683, Rechtbank Rotterdam, 6422699 CV EXPL 17-37531 (rechtspraak.nl) waarin de risico’s van de koop van een particulier duidelijk worden geschetst en de zwakke positie van de koper bij de koop tussen particulieren wordt onderschreven.

Voor verdere informatie over het kopen van motorvoertuigen van particulieren, verwijs ik u graag naar onze website.