Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is de caravan van een vriend die ik vervoer met mijn auto verzekerd?

Vraag gesteld door H. Droog op 2 september 2021

Als ik caravan (all risk verzekerd) van vriend vervoer met mijn auto en er ontstaat schade a/d caravan is deze dan verzekerd? Auto is all-risk verzekerd.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of schade aan de caravan, die aan uw allrisk verzekerde auto is gekoppeld, kan worden verhaald op uw allrisk autoverzekering.

Nee, de allrisk autoverzekering kan niet worden aangesproken voor schade aan de door dit voertuig gekoppelde caravan.

WAM-verzekering

Op grond van Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, valt een aanhanger onder de dekking van de WA-verzekering van het trekkende voertuig. Schade veroorzaakt door de aanhanger aan derden kan zodoende worden verhaald op de autoverzekering van het trekkende voertuig. Dit volgt uit deze wettelijke regeling en heeft alleen betrekking op de verplichte WA-verzekering voor motorrijtuigen.

Beperkt casco en allrisk verzekering

Naast de verplichte dekking voor schade aan derden, kan men ervoor kiezen om een motorrijtuig aanvullend te verzekeren. Bij een beperkt casco verzekering geldt er ook dekking tegen diefstaf, inbraak en weersomstandigheden. Bij een allrisk verzekering wordt ook schade aan het motorrijtuig vergoedt die het gevolg is van eigen schuld. Voor deze aanvullende dekkingen geldt het bepaalde uit de WAM niet. De dekking voor deze aanvullende verzekeringen geldt uitsluitend voor het verzekerde motorrijtuig en niet voor eventueel daaraan gekoppelde aanhangers.

Conclusie

Een aan een motorrijtuig gekoppelde caravan is voor wat betreft schade aan derde verzekerd onder de dekking van de WAM-verzekering van het trekkende voertuig. Schade aan de caravan kan niet worden verhaald op de verzekering van het trekkende voertuig. De aanhanger kwalificeert niet als een derde waaraan schade is toegebracht (de aanhanger is op grond van de WAM deel van het trekkende verzekerde motorrijtuig) en een eventuele aanvullende verzekering (niet wettelijk verplichte) geldt uitsluitend voor het verzekerde motorrijtuig. Voor schade aan een aanhanger kan een aanhanger of caravan verzekering worden afgesloten.  

Voor meer informatie over autoverzekeringen verwijs ik u graag naar onze website.