Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Internationaal rijbewijs verlengen

Vraag gesteld door op 17 augustus 2021

Mijn Koreaanse collega heeft een internationaal rijbewijs dat verloopt op 21 september 2021. Volgens de RDW moet ik dit bij de ANWB vragen hoe deze procedure werkt. Kunt u mij verder helpen? Alvast bedankt!

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de aanvraag van een internationaal rijbewijs (IRB). Uw rijbewijs is afgegeven in Zuid-Korea en u bent woonachtig in Nederland. Het IRB waarvan u gebruik maakt verloopt binnenkort en u wilt graag een nieuw IRB aanvragen. U wilt graag weten hoe u een nieuw IRB kunt aanvragen.

Geldigheid niet EEA/EVA rijbewijs

Als u in Nederland woonachtig bent, kunt u tot 185 dagen na aankomst in Nederland gebruik maken van het buiten het EEA/EVA-gebied afgegeven rijbewijs. Na deze 185-dagen moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.  

Omwisselen rijbewijs

Het Zuid-Koreaanse second class ordinary rijbewijs, kan als zijnde niet EEA/EVA rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs categorie B omdat dit rijbewijs voldoet aan de Europese rijbewijs richtlijn en omdat Nederland een overeenkomst hiertoe heeft gesloten met Zuid-Korea.

Internationaal rijbewijs

Het internationaal rijbewijs is een vertaling van het rijbewijs voor in het buitenland. Er staan meerdere talen op, zodat iedereen begrijpt welke voertuigen de houder mag besturen. Het internationale rijbewijs is alleen nodig in bepaalde landen buiten de Europese Unie en dan vooral bij het huren van een auto. Het originele rijbewijs blijft echter het officiële document dat u de bevoegdheid geeft tot het besturen van een bepaalde categorie voertuigen. Het IRB wordt aangevraagd in het land waar het officiële rijbewijs is afgegeven. 

Het IRB kan in Nederland bij de ANWB worden aangevraagd door Nederlands ingezetenen. Bij de aanvraag moeten 2 pasfoto’s worden ingeleverd en moet een Nederlands of een in de EU afgegeven rijbewijs worden getoond.

Conclusie

Het in Zuid-Korea afgegeven IRB kan niet in Nederland worden verlengd. In Zuid-Korea kan het IRB opnieuw worden aangevraagd op vertoon van een geldig Zuid-Koreaans rijbewijs. Mogelijk kan de ambassade van Zuid-Korea u daarbij verder helpen. Het Zuid-Koreaanse rijbewijs kan, mits het haar geldigheid niet heeft verloren, worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. In het jaar van afgifte van het rijbewijs moet u ten minste 185 dagen in het land van afgifte hebben gewoond. Op vertoon van het Nederlandse rijbewijs kan vervolgens een nieuw IRB worden afgegeven. Na 185 dagen verliest een niet in de EEA/EVA afgegeven rijbewijs haar geldigheid in Nederland en kan het niet-EEA/EVA rijbewijs niet meer worden omgewisseld.

Graag verwijs ik u voor verdere informatie over het omwisselen van een niet-EEA/EVA rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs, naar de website van de RDW. Voor nadere informatie over het IRB, verwijs ik u graag naar onze website.