Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijbetalen na fout dealer?

Vraag gesteld door op 31 oktober 2021

Vorige week hebben we een nieuwe caravan gekocht, met voortent en luifel. Er is toen een totaalprijs opgemaakt, waar wij voor hebben getekend. Afgelopen week heeft de dealer gebeld dat hij een fout heeft gemaakt bij de berekening van de voortent en luifel en deze niet kan leveren voor het afgesproken bedrag.

In hoeverre kan hij nu eisen dat we iets bij betalen of de koop ontbinden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent op 24 oktober jl. de koop van een kampeermiddel met een aantal accessoires waaronder een voortent met luifel en uitbouw overeengekomen. Bij de koop heeft de verkoper een zogenoemd ‘voorbehoud directie’ bedongen. U heeft contact gehad met de verkoper met betrekking tot de leverdatum van de voortent en heeft uiteindelijk besloten de langere leverdatum te accepteren. Op 30 oktober heeft u de verkoper telefonisch hiervan op de hoogte gebracht, de verkoper heeft toen gesteld dat hij een vergissing heeft gemaakt in de calculatie en dat hij de voortent niet voor de overeengekomen prijs kan leveren. De verkoper heeft aangeboden om voortent tegen een meerprijs van ongeveer € 670,- te leveren medio 2022. U wilt graag weten of u het voorstel van de verkoper moet accepteren of dat u aflevering van de voortent tegen de eerder overeengekomen prijs kunt eisen.

Pacta sunt servanda

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als er sprake is van een koopovereenkomst dan kan de verkoper de koper aanspreken tot nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst betaling van de overeengekomen prijs en kan de koper de verkoper aanspreken tot (tijdige) aflevering van de overeengekomen zaken (het kampeermiddel en de accessoires).

Kennelijke vergissing verkoper

Als de verkoper een kennelijke vergissing heeft gemaakt in zijn aanbod, dan kan de verkoper niet gedwongen worden om het product tegen de overeengekomen prijs te leveren. Naar het oordeel van onze Caravan-Expert is er sprake van een scherp aanbod, maar niet van een aanbod waaruit de gemiddelde consument moest begrijpen dat er door de ondernemer een fout is gemaakt.

Goedkeuring directie

De koopovereenkomst kan volgens het beding ‘goedkeuring directie’ worden herroepen door de directie binnen 2 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, als de overeenkomst in afwezigheid van de directie is gesloten. Volgens de beschikbare informatie is er geen (tijdig) beroep gedaan op dit beding door de verkoper.

Conclusie

De hoofdregel is dat overeenkomst moeten worden nagekomen. Als er sprake is van een kennelijke vergissing dan hoeft de verkoper niet te leveren wat is overeengekomen. Daarvan is in dit geval geen sprake, er is weliswaar sprake van een scherp aanbod maar niet van een aanbod waaruit de consument moest begrijpen dat de verkoper dit zo niet bedoeld had. De verkoper heeft geen (tijdig) beroep gedaan op het beding ‘goedkeuring directie’. Na twee werkdagen vervalt de mogelijkheid voor de directie om de overeenkomst te herroepen. De verkoper meldt voor het eerst niet tegen de overeengekomen prijs te willen leveren op 30 oktober. Op grond van de overkomst kon tot uiterlijk 27 oktober de overeenkomst worden herroepen door de directie.

U kunt nakoming van de overeenkomst vorderen van de verkoper en mag verwachten dat de verkoper tegen de overeengekomen prijs de overeengekomen zaken zal leveren.

Als u er onderling met de verkoper niet uitkomt kunt u bemiddeling door de BOVAG vragen en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie of rechter.

Voor meer informatie over de koopovereenkomst, verwijs ik u graag naar onze website.