Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Airco rekening

Vraag gesteld door op 17 augustus 2021

Begin april kreeg ik problemen met mijn airco van m'n Volvo XC70 uit 2010. Aangezien mijn dealer op korte termijn geen geen tijd had heb ik besloten een airco specialist in de buurt er naar te laten kijken. De conclusie was compressor stuk.
Er is toen op 16 april j.l. een nieuwe compressor geplaatst a e. 386,00, een airco servicebeurt a e. 85,00 en de montage was e. 148,80 Totaal e 619,80 excl. b.t.w.
Op 6 augustus j.l liep de airco pomp vast.
M'n auto is teruggegaan naar de specialist die liet doorschemeren dat de oorzaak mogelijk het niet spoelen van het systeem kon zijn. De pomp was garantie zei de specialist, m'n auto werd gerepareerd. De rekening nu liegt er niet om, ik zal u een opsomming geven: Condensor 184,00 e, systeem spoelen 215,00 e., Montage 297,60 e, Multiriem 13,76 e. Compressor Garantie, Expansieventiel garantie, airco service beurt Garantie, Totaal 710,36 e. excl.btw.
Ik vind dit buiten alle proporties. Ik had alleen op het spoelen gerekend, alhoewel ik het bedrag ervoor absurt hoog vind. Kunt u mij aangeven wat reeël is wat in rekening gebracht mag worden en wat ik kan doen om dit aan te vechten.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft de airconditioning van uw auto enige tijd geleden laten repareren bij een airco specialist. De specialist heeft de compressor vervangen. Nog geen 5 maanden later liep de aircopomp (opnieuw) vast. De specialist heeft aangegeven dat de oorzaak van het defect het niet spoelen van het systeem geweest kan zijn. De specialist heeft vervolgens de compressor onder garantie vervangen. Daarnaast heeft de specialist het systeem nu wel gespoeld, een nieuwe condensor en multiriem geplaats. De kosten voor het spoelen, de condensor en de multiriem alsmede de montagekosten zijn bij u in rekening gebracht. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover deze airco specialist.

Overeenkomst

U heeft de airco specialist opdracht gegeven tot het vervangen van de compressor. Bij het uitvoeren van deze opdracht mocht u van een in airconditioning gespecialiseerde ondernemer verwachten dat hij bij het uitvoeren van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zou nemen. Naar mening van onze Automotive Experts, mocht u verwachten dat deze specialist het systeem (ook) zou spoelen. Nu de ondernemer dit heeft verzaakt kan in beginsel de schade die hieruit voortkomt worden verhaald op de specialist.

Schade

De schade die het rechtstreekse gevolg lijkt te zijn van het niet spoelen van het systeem is in ieder geval de pomp (compressor). Ook zijn de kosten voor montage van een nieuwe pomp een vorm van schade die het gevolg is van het niet goed uitvoeren van de initiële opdracht. Ten slotte moest de multiriem waarschijnlijk worden vervangen als gevolg van het stilvallen van de pomp wat weer het gevolg is van de achtergebleven metaaldeeltjes.

Geen schade

De kosten voor het spoelen zelf, alsmede de kosten voor het vervangen van de condensator kwalificeren niet als schade. Ook de arbeidskosten voor het monteren van de condensator en het spoelen kwalificeren niet als schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de initiële opdracht. Als de opdracht in eerste instantie goed was uitgevoerd waren de kosten voor het spoelen en waarschijnlijk ook voor de nieuwe condensator voor uw rekening geweest. Hiervan uitgaande behoren deze kosten ook nu voor uw rekening te blijven.

Bewijs

Bij een vordering tot schadevergoeding zal de eiser moeten bewijzen dat er sprake is van schade die het gevolg is van een onrechtmatig handelen. U zult voor de vergoeding van de gevolgschade (de multiriem en een deel van de montagekosten) zodoende moeten bewijzen dat deze schade het gevolg is van het verzaken van de zorgplicht van de specialist.

Conclusie

Als er schade is ontstaan ten gevolge van het niet goed uitvoeren van een opdracht dan is de opdrachtnemer aansprakelijk voor deze schade. De bewijslast rust echter bij de opdrachtgever en in de praktijk blijkt het niet makkelijk om voldoende bewijs te leveren. Ik raad u aan om het voorgaande voor te leggen aan de aircospecialist. Als de specialist niet bereid is om een deel van deze kosten voor zijn rekening te nemen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de FOCWA Geschillencommissie.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud en reparatie, verwijs ik u graag naar onze website.