Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aflevering nieuwe auto vertraagd: kosten inruil

Vraag gesteld door op 2 september 2021

Aflevering nieuwe auto (met een aangegeven verwachte leverdatum die inmiddels al 1 maand verlopen is) is door gebrek aan computer chips vertraagd tot een onbekende datum. De inruil auto moet daardoor langer in gebruik blijven. De bedoeling was dat de nieuwe auto de oude verving voordat er opnieuw onderhoudsbeurt en additionele kosten gemaakt moesten worden. Kan ik de dealer in gebreke stellen en deze te maken kosten bij hem neerleggen wegens niet op tijd leveren nieuwe auto?
 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Wegens een wereldwijd tekort aan computerchips is de levering van uw nieuwe auto al ruim een maand uitgesteld. Met het oog op benodigde onderhoud van uw - op papier - ingeruilde auto vraagt u zich af wat uw rechtspositie is met betrekking tot voornoemde onderhoudskosten.

In leeuwendeel van de koopovereenkomsten ter zake levering nieuwe auto, wordt er een vaste, doch een vermoedelijke leveringstermijn overeengekomen. Inmiddels is deze vermoedelijke leveringstermijn inmiddels al met een maand overschreden.

Ingevolge artikel 6 lid 2 van de BOVAG-voorwaarden kunt u thans de dealer schriftelijk in gebreke stellen, indien de dealer vervolgens niet binnen de gestelde termijn van drie weken de auto alsnog kan leveren, dan is de dealer in verzuim en zou u tot ontbinding van de koopovereenkomst kunnen overgaan ingevolge artikel 7 lid 1 BOVAG-voorwaarden.

Op grond van artikel 7 lid 2 BOVAG-voorwaarden kunt u vervolgens ook eventuele schade claimen, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van de dealer.

Nu een wereldwijd tekort an computerchips bestaat, kan de dealer zich met succes beroepen op overmacht en staat u derhalve geen mogelijkheid tot een eventuele schadevergoeding open. Evenwel zou u de koopovereenkomst wel kunnen ontbinden, nadat de dealer in staat van verzuim verkeert.

Late levering heeft als voordeel dat u geen afschrijving heeft op uw nieuwe als uw ingeruilde auto. Te late levering geeft u voorts de mogelijkheid om in onderhandeling te treden met de dealer over bijvoorbeeld aan staande onderhoudskosten van de ingeruilde auto.

Meer informatie over leveringstermijnen leest u op onze website.