Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding tegen open portier

Vraag gesteld door M. van der Nol op 21 september 2021

Wie is aansprakelijk bij aanrijden openstaand portier, wanneer deze al meer dan 15 minuten openstaat, rijvak breed genoeg is om te manoeuvreren, helder zicht. Is straat in woonwijk, auto geparkeerd op speciaal parkeerstrook parallel aan rijstrook. De rijstrook is 4.50 meter breed, aanrijdende auto 1.80 meter breed. Blijft voldoende ruimte over om te passeren zonder deur aan te rijden.

Zicht was helder, zonnig en droog. Snelheid aanrijden max 10 km/uur. Voldoende tijd om te reageren.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Een automobilist is tegen het openstaande portier van uw auto gereden. Het portier stond al geruime tijd open (15 minuten), de automobilist reed met lage snelheid (10 km/u), kon gemakkelijk en veilig uitwijken en er waren geen omstandigheden die het zicht konden belemmeren. U wilt graag weten wie aansprakelijk is voor de schade aan uw auto.

Hoofdregel

De hoofdregel in Nederland is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Aanrijding voorkomen

Een bestuurder moet zijn snelheid zodanig aanpassen dat hij in staat is om zijn voertuig tot stilstand kan brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.  

Eigen schuld en schade aan ander voertuig

Als de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, dan wordt de schadevergoedingsplicht evenredig aan de mate van eigen schuld verminderd. Als de bestuurder van de rijdende auto kan bewijzen dat de eventuele schade aan zijn voertuig het gevolg is van een onrechtmatig handelen, dan kan hij zijn schade (deels) op uw verzekering verhalen.

Conclusie

In beginsel zal de automobilist die tegen het open portier aanrijdt aansprakelijk zijn voor de schade. In dit geval is er mijns inziens geen sprake van omstandigheden die zorgen dat u de schade aan uw voertuig (deels) zelf zal moeten betalen en kan de schade aan het voertuig dat tegen uw portier aanreed niet op u worden verhaald.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid bij een aanrijding verwijs ik u graag naar onze website.