Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Woonerf: hoe ver reikt de invloed van de gemeente

Vraag gesteld door E. Beer op 25 juli 2021

We zouden graag zien dat onze straat, nu 30 km zone, verandert in een woonerf met 15 km. De hele inrichting (geen stoepen, een scherpe bocht die niet met 30 km te nemen is) is al die van een woonerf. Nu dreigt de gemeente bij verandering de straat aan één kant af te sluiten met een paal. Mag de gemeente dat doen?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt zich af of de gemeente een weg mag afsluiten door middel van een paal.

De gemeente mag als wegbeheerder maatregelen nemen om de verkeerscirculatie te regelen. In het geval van een afsluiting is daar wel een verkeersbesluit voor nodig, waarop bezwaar en beroep mogelijk is. In dit besluit moeten alle overwegingen staan op basis waarvan de wegbeheerder meent dat de maatregel nodig is.

Hetzelfde geldt voor het aanwijzen van een woonerf. Daarbij moet de inrichting voldoen aan de eisen, waarvan u aangeeft dat dit al (nagenoeg) zo is. Ook moet de verkeerspolitie de situatie als voldoende handhaafbaar beoordelen.