Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhogen stageld vaste staanplaats camping

Vraag gesteld door S. Bakker op 3 mei 2021

Mag het bestuur van de camping elk jaar het stageld verhogen voor de vaste staan plaatsen met 70 euro? Zonder aankondiging hier van?En vanaf dit jaar krijgt elke vaste plek een eigen elektriciteitsmeter dus elke plek moet zijn eigen stroomverbruik nu betalen.Normaal betalen wij een rekening voor het seizoen waar alles bij in zit.Nu krijgen wij de stroomverbruik rekening daar extra bij.Mag dit zo maar? Moeten zij hier ons niet van op de hoogte brengen?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt of de camping ieder jaar het stageld voor vaste plaatsen mag verhogen met 70 euro.

Indien de camping is aangesloten bij de Recron dan mag de ondernemer jaarlijks het stageld verhogen. In de Recron voorwaarden vaste plaatsen staat daar over in art.4-6 het volgende: De ondernemer heeft het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.

Of er sprake is van een aanmerkelijke verhoging is afhankelijk van het huidige stageld en het percentage waarmee dit wordt verhoogd.

De Geschillencommissie zegt daarover in deze uitspraak het volgende: Ten overvloede voegt de commissie hieraan toe dat de Recron-voorwaarden niet bepalen dat een verhoging van de huursom met een bedrag van of tot 10% is toegestaan en geen criterium vermelden wanneer een huurverhoging een aanmerkelijke verhoging is. In het algemeen neemt de commissie echter aan dat een verhoging (inclusief index en verhoging van de opslag op verbruikslasten en heffingen) van 10% of meer een aanmerkelijke huurverhoging inhoudt die 24 maanden tevoren moet worden aangekondigd terwijl verhogingen met een lager percentage van geval tot geval worden beoordeeld.

Link deze uitspraak: Aanmerkelijke prijsverhoging (artikel 4.5 van de Recron-voorwaarden vaste plaatsen 2003) dient 24 maanden van te voren te worden aangekondigd. - De Geschillencommissie

U vraagt ook of u zomaar mag worden aangeslagen voor stroomverbruik. Ook dit mag een ondernemer aan u doorrekenen. Hij is niet verplicht dit in het stageld op te nemen.