Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verbod op plaatsen 2e hands caravan

Vraag gesteld door D. van den Berg op 27 juni 2021

Op onze camping geldt de regel dat wanneer de caravan of chalet 30 jaar oud is, deze verwijderd moet worden. Het is niet toegestaan deze te vervangen door een 2e hands caravan. Zelfs niet als we deze vanaf hun eigen showterrein kopen. Alleen nieuwe caravans mogen worden geplaatst. Kan men ons hiertoe verplichten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een vaste plaats op een Recron camping. Uw stacaravan bereikt binnenkort een leeftijd van 30 jaar. Volgens het parkreglement van de camping moeten kampeermiddelen die 30 jaar oud zijn, uiterlijk 1 januari van het hierop volgende jaar worden verwijderd en eindigt op die datum de huurovereenkomst voor de vaste staplaats van rechtswege. Het is bovendien niet toegestaan om het kampeermiddel te vervangen voor een tweedehands stacaravan, alleen nieuwe stacaravans mogen geplaatst worden. U wilt graag weten of de campingeigenaar u kan dwingen om een nieuw kampeermiddel te plaatsen.

Recron voorwaarden

Op grond van de Recron voorwaarden kan de ondernemer de huurovereenkomst met de recreant aan het einde van het overeenkomstjaar opzeggen in de artikel 11 van de Recron voorwaarden genoemde gevallen. Tussentijdse opzegging door de ondernemer is mogelijk in de in artikel 14 van de Recron voorwaarden genoemde gevallen. Het bereiken van een bepaalde leeftijd van het kampeermiddel wordt niet als geldige opzeggingsgrond genoemd in de Recron voorwaarden.

Parkreglement of Recron voorwaarden

Op grond van artikel 2 lid 7 van de Recron voorwaarden prevaleren de Recron voorwaarden als de voorwaarden van de overeenkomst en/of regels die onderdeel zijn van de informatie van de ondernemer voor de recreant nadelig zijn ten opzichte van de Recron voorwaarden.

Nieuw kampeermiddel

Dat het bestaande kampeermiddel alleen vervangen mag worden voor een nieuw kampeermiddel en dat een tweedehands stacaravan niet zou zijn toegestaan, blijkt niet uit de mij ter beschikking staande informatie. Mijns inziens is dit een onredelijke eis, zeker nu dit niet duidelijk blijkt uit de informatie van de ondernemer.

Conclusie

De opzegging van de huurovereenkomst van rechtswege, bij een leeftijd van het kampeermiddel van 30 jaar, is mijns inziens niet rechtmatig. De opzeggingsgrond wordt in de Recron voorwaarden niet genoemd en deze (aanvullende) opzeggingsgrond is voor de recreant nadelig ten opzichte van de Recron voorwaarden. Ik raad u aan om bij de campingeigenaar aan te geven dat u het niet eens bent met beëindiging van de huurovereenkomst van rechtswege. Ik raad u aan om hierbij tevens aan te geven dat u de eis dat alleen een nieuw kampeermiddel het huidige kampeermiddel mag vervangen, onredelijk vindt. Als de campingeigenaar volhardt in haar standpunten dan raad ik u aan het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Voor meer informatie over de Recron voorwaarden voor vaste standplaatsen, verwijs ik u graag naar onze website.