Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vaste staplaats camping

Vraag gesteld door op 22 juni 2021

Ik heb een stacaravan op recreatie park. 4 jaar geleden gekocht, jaarcontract. Nu krijg ik mail dat de coniferen hagen moeten vervangen worden. Provincie loket Arnhem zegt dat het een advies is aan de park beheerders. Zij eisen dat ik ze weghaal nieuwe haag neerzet en betaal.

Het is een haag van 50 meter en 180 hoog ik zit helemaal privé. Deze haag stond er al toen ik de caravan kocht. Als ik op nieuw laat beplanten ben ik jaren verder voordat ik privé zit. ik ben 70 jaar en vind dit een probleem van hun wat ze nu bij mij naar binnen schuiven. Hebben zij dit recht ? Dat is mijn vraag.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een vaste staplaats op een camping. Langs de randen van deze staplaats staat een coniferenhaag met een hoogte van ongeveer 1.8m. Deze haag stond al op de staplaats voordat u de plek huurde. De campingeigenaar wil dat u de haag op uw kosten laat verwijderen. Volgens de campingeigenaar moet de haag op last van de gemeente worden verwijderd, volgens de gemeente is er slechts sprake van een advies. U wilt graag dat de haag blijft zoals hij is. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Bomen en planten
Op grond van art. 5:20 lid 1 sub f BW omvat de eigendom van grond ook de met deze grond verenigde beplanting. De campingeigenaar is als eigenaar van de grond dus ook de eigenaar van de coniferenhaag op de door u gehuurde staplaats. Als eigenaar van de haag mag de campingeigenaar besluiten om de haag te verwijderen. Als de campingeigenaar met de huurder afspraken maakt, moet de campingeigenaar zich aan deze afspraken houden.

Kosten
Als eigenaar van de beplanting is de campingeigenaar ook verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het eventueel verwijderen van de beplanting. Huurder en verhuurder kunnen hier andere afspraken over maken. Het verwijderen van beplanting op last van de campingeigenaar behoort in ieder geval voor rekening van de campingeigenaar te blijven.  

Overeenkomst
Uit de huurovereenkomst en de toepasselijke voorwaarden (het parkreglement) volgt dat het de huurder van de staplaats verboden is om beplanting en groen aan te tasten en dat de staplaats alleen verfraaid mag worden met laag groeiende beplanting na voorafgaande toestemming van de campingeigenaar. Over onderhoud, aanleg en het verwijderen van beplanting is voor het overige niets overeengekomen.

Conclusie
De campingeigenaar mag de beplanting op uw staplaats doen verwijderen. De kosten voor het verwijderen van de haag behoren voor rekening van de campingeigenaar te blijven. Als u hierna een nieuwe haag wilt plaatsen, dan zal dit conform het parkreglement een laag groeiende haag moeten zijn en heeft u voorafgaande toestemming nodig. De kosten voor aanleg komen in dat geval voor uw rekening. Als de campingeigenaar een nieuwe haag wilt plaatsen op of langs de door u gehuurde staplaats, dan zijn de kosten voor aanleg voor zijn rekening.

Ik raad u aan om in overleg met de campingeigenaar een oplossing te zoeken. Mogelijk kan de huidige haag blijven als deze flink gesnoeid wordt of kan een nieuwe haag geplaatst worden die soortgelijke privacy waarborgt en kunt u de kosten voor deze nieuwe haag delen. Als er besloten wordt een nieuwe haag te plaatsen is het raadzaam om hierover goede afspraken te maken over de kosten van aanleg, onderhoud en eventuele verwijdering, zodat hierover in toekomst geen onduidelijkheid meer kan ontstaan.

Voor meer informatie over vaste campingplaatsen, verwijs ik u graag naar onze website.