Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stroomverbruik jaarplaats

Vraag gesteld door J. Hekkers op 26 mei 2021

Hoe kan ik mijn elektra verbruik controleren op een vaste jaarplaats, ik moet er maar vanuit gaan dat het elektra verbruik klopt dat de verhuurder mij laat betalen ,moet hij een verbruiks meter laten plaatsen in de caravan of op de jaarplaats die ik huur
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de berekening van het elektriciteitsverbruik door het vakantiepark waar u een vaste jaarplaats huurt. U wilt graag weten hoe u het werkelijk verbruik kunt controleren, zolang er geen individuele elektriciteitsmeters zijn geplaatst. Ook wilt u graag weten of u recht heeft op een individuele elektriciteitsmeter voor de door u gehuurde vaste plaats.

Contractsvrijheid
Huurder en verhuurder zijn vrij om afspraken te maken over het doorberekenen van de kosten voor de nutsvoorzieningen aan de huurder van een vaste staplaats. Partijen kunnen er voor kiezen om de berekening te baseren op het door een tussenmeter geregistreerde verbruik, op basis van een geschat verbruik of door het totaal geregistreerde verbruik op de hoofdmeter te delen door het aantal gebruikers.

Controle
Alleen als het verbruik berekend wordt op basis van een geijkte tussenmeter, kan de huurder objectief controleren of het bij hem in rekening gebrachte verbruik overeenkomt met de werkelijk verbruikte elektriciteit op de betreffende vaste staplaats. De overige berekeningsmethoden bieden alleen de mogelijkheid om te controleren of de afrekening overeenkomst met het gedeelte van het verbruik dat volgens afspraak voor rekening van huurder komt.

Recht op eigen aansluiting
Op basis van artikel 23 van de Elektriciteitswet zijn netbeheerders verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op de door hen beheerde netten tegen gereguleerde tarieven en voorwaarden. In het geval van de huur van een vaste staplats wordt de elektriciteit doorgaans niet door het ‘openbare’ netwerk geleverd, maar via het particuliere netwerk van de campingeigenaar. Op basis van de Elektriciteitswet bestaat er daarom geen aansluitverplichting op het openbare netwerk en kan een eigen aansluiting met hoofdmeter niet worden afgedwongen. Voor het plaatsen of in werking stellen van een tussenmeter bestaat geen wettelijke grondslag.

Conclusie
Partijen zijn vrij in het bepalen van de afspraken die zij maken over het doorleveren van nutsvoorzieningen aan een vaste staplaats. Zolang de gemaakte afspraken niet voorzien in een controlemechanisme op basis waarvan de huurder het werkelijke verbruik op de vaste plaats kan inzien, kan niet gecontroleerd worden of het berekende verbruik overeenkomt met het werkelijk verbruik. De huurder kan juridisch niet afdwingen dat de vaste staplaats een eigen meter krijgt.

Het staat u vrij om met de campingeigenaar nieuwe afspraken te maken over de doorlevering van de nutsvoorzieningen. Als u twijfelt over de huidige berekening van het verbruik, kan het raadzaam zijn om in overleg met de campingeigenaar de mogelijkheden te bespreken. Het kan bijvoorbeeld een redelijke oplossing zijn dat u de kosten voor het plaatsen van een tussenmeter deelt en vervolgens o.b.v. het door de tussenmeter geregistreerde verbruik de doorlevering van elektriciteit afrekent.

Voor meer informatie over uw rechten op de camping, verwijs ik u graag naar onze website.