Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

SEPP subsidie behouden

Vraag gesteld door op 28 mei 2021

Ik heb enkele maanden geleden een gebruikte elektrische auto gekocht met subsidie van €2000,-. Nu las ik in de voorwaarden dat je de auto 3 jaar moet houden op naam, bij verkoop moet je de subsidie deels terugbetalen. Uitzondering is als je een andere ev auto koopt die binnen de voorwaarden valt van de subsidie dan mag je deze behouden.Mijn vraag is nu:Ik wil een zelfde auto nu NIEUW kopen mag ik de subsidie van €2000,- nu ook houden?
Auto valt ook binnen de voorwaarden van subsidie.
Eigenlijk zit hier een subsidie op van €4000,- maar dit budget bij de overheid is reeds op.Het gaat mij niet om de resterende €2000,- te krijgen,echter ik wil wel graag de huidige subsidie behouden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft enkele maanden terug een gebruikt elektrisch voertuig gekocht en gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). U wilt deze auto graag inruilen tegen een nieuw elektrisch voertuig dat eveneens aan de SEPP voorwaarden voldoet. U wilt graag weten of u de subsidie die u heeft gekregen bij de aanschaf van het gebruikte elektrische voertuig mag behouden als u dit voertuig inruilt tegen een nieuw elektrisch voertuig dat aan de voorwaarden van de SEPP voldoet.

Ja, u kunt de vaststellingsbeschikking op verzoek laten wijzigen door de RVO en mits het nieuwe voertuig aan de voorwaarden van de SEPP voldoet, mag u de eerder verkregen subsidie houden. U dient het andere voertuig wel gedurende de resterende subsidietermijn op naam te houden.

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren
Als u een elektrisch voertuig koopt of leaset, kunt u een aankoopsubsidie aanvragen bij de RVO. Als de personenauto aan de gestelde voorwaarden van de SEPP voldoet, u de aanvraag tijdig indient en er voldoende budget aanwezig is, kunt u eenmalig een subsidie van € 4.000,- voor nieuwe elektrische voertuigen of een subsidie van € 2.000,- voor gebruikte elektrische voertuigen krijgen.

Let op: de genoemde bedragen zijn voor 2021, in 2022 gaan deze bedragen naar beneden.

Voor 2021 is er geen budget meer voor nieuwe elektrische voertuigen. De subsidie voor nieuwe elektrische voertuigen kan weer vanaf 3 januari 2022 worden aangevraagd. Het is hierbij belangrijk dat de overeenkomst moet zijn gesloten op of na 1 januari 2022 en dat het kenteken van het voertuig niet eerder dan 1 januari 2022 op naam is gesteld.   

Terugbetalen subsidie
Een van de voorwaarden die aan de SEPP verbonden is, is dat het kenteken van het voertuig enkele jaren op naam van de subsidieaanvrager geregistreerd blijft. Als u een elektrisch voertuig leaset geldt een termijn van 4 jaren en als u het voertuig koopt een termijn van 3 jaren. Als u het voertuig eerder dan deze termijn verkoopt en het kenteken niet langer op uw naam gesteld is, moet u een evenredig gedeelte van de subsidie terugbetalen. Als u het voertuig heeft gekocht en na 6 maanden verkoopt, moet u 30/36e delen van de ontvangen subsidie terugbetalen. 

Behouden subsidie
De reeds ontvangen subsidie voor een elektrisch voertuig mag worden behouden, indien de subsidieontvanger een andere elektrische personenauto koopt of leaset die ook in aanmerking zou zijn gekomen voor subsidie op grond van de SEPP. Het maakt daarbij niet uit binnen welke categorie de subsidie initieel is verkregen. Als een subsidie is verkregen voor de aankoop van een nieuw elektrisch voertuig mag de toen ontvangen € 4.000,- worden behouden, is de subsidie toegekend op grond van een gebruikt voertuig dan mag de verkregen € 2.000,- worden behouden. Het voertuig dat aan de SEPP voorwaarden voldoet en het voertuig waarvoor de subsidie is verkregen hoeven niet in dezelfde categorie te vallen. Het gaat om behoud van de ontvangen subsidie, de reeds ontvangen subsidie wordt niet opgehoogd.

Conclusie
Als u een aankoopsubsidie heeft ontvangen (SEPP) en u het voertuig eerder dan de daarvoor gestelde termijn verkoopt, moet u een evenredig deel van de subsidie terugbetalen. Als u voor de resterende looptijd een ander elektrisch voertuig aanschaft dat aan gestelde voorwaarden van de SEPP voldoet, mag u de eerder ontvangen subsidie behouden. U moet in dat geval een wijzigingsverzoek indienen bij het e-loket van de RVO, zodat de vaststellingsbeschikking van de subsidie kan worden aangepast.

Voor meer informatie over de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, verwijs ik u graag naar de website van de RVO.