Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door aanrijding. Wie is schuldig?

Vraag gesteld door op 7 juni 2021

Ik reed op een parkeerplaats en zette mijn auto stil om vervolgens achteruit te willen inparkeren in een parkeervak. Tijdens dat ik de auto in zijn achteruit wil zetten, rijdt er een auto achteruit het parkeervak uit zo tegen mijn auto aan. Volgens de tegenpartij is er gedeelde schuld, maar klopt dit? de auto reed pas achteruit toen ik stil stond op de weg en bezig was om mijn auto in zijn achteruit te zetten. ik stond dus stil op de weg achter haar auto.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U was voornemens om uw auto achteruit in te parkeren, toen u werd aangereden door een auto die achteruit wegreed uit een parkeervak. Volgens de bestuurder van de andere auto is er sprake van gedeelde schuld. U wilt graag weten of dit klopt.

Bijzondere manoeuvre
Op grond van art. 54 RVV 1990 kwalificeert zowel het wegrijden als het achteruitrijden als een bijzondere manoeuvre. Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren moeten al het overige verkeer voor laten gaan.

Stilstaan
Het stil laten staan van een auto voorafgaande aan het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre is opzichzelfstaand niet onrechtmatig, er vanuit gaande dat er geen verbod op stilstaan gold.

Bewijs
De hoofdregel is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een ander rechtens aansprakelijk is voor de schade. Daarnaast geldt dat wie stelt, zijn stellingen moet bewijzen.

Conclusie
In de door u geschetste situatie had de andere bestuurder u voor moeten laten gaan. Deze bestuurder reed immers weg uit het parkeervak én reed bovendien achteruit. De andere bestuurder zal de schade aan uw voertuig in beginsel dus voor 100% moeten vergoeden en kan, omdat hij schuldig is aan het ongeval en uw actie niet heeft bijgedragen aan het ongeval zijn schade in beginsel niet op u verhalen.

In de praktijk zal er echter vaak gekozen worden voor schulddeling door de verzekeraars. Het zal in de praktijk immers lastig zijn om te bewijzen dat u stil stond en niet (ook) een bijzondere manoeuvre verrichte of anderszins een actie uitvoerde die heeft bijgedragen aan het ongeval.

Uw WAM-verzekeraar besluit uiteindelijk zelfstandig of de aansprakelijkheid wordt erkend. Ik raad u daarom aan om de beslissing van de verzekeraar af te wachten. Als u het niet eens bent met de beslissing van uw verzekeraar kunt u het geschil met uw verzekeraar uiteindelijk voorleggen aan KIFID. Het Kifid behandelt geen geschillen over de aansprakelijkheid, wel wordt gekeken of de verzekeraar in het specifieke geval zorgvuldig heeft gehandeld.