Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Roest bij aankoop bovag garantie

Vraag gesteld door op 17 juni 2021

Sinds kort heb ik mijn Peugeot 308 opgehaald bij een andere merk dealer. De auto is uit eind 2015. Bij thuiskomst bleek er achter het panoramadak en de dakrail een roest plekje te zitten. Deze plek is niet zichtbaar als men naast de auto staat aangezien de plek direct achter de dakrail zit. Deze klacht heb ik dan ook binnen enkele dagen naar aflevering gemeld bij de verkopende partij en zij geven aan dat ik dit van tevoren had moeten zien en het dus geen verborgen gebrek is. Tevens gaven zij ook aan niet tegemoet te komen op welke manier dan ook en de schade voor mij is.
Hierna heb ik contact opgenomen met een schadeherstel bedrijf en zij gaven aan dat de plek enkel te behandelen is als het panoramadak verwijderd wordt aangezien de roest ook onder het panoramadak behandeld dient te worden. De kosten zouden na schatting minimaal 1500 euro zijn maar kunnen nog oplopen. Tevens gaf het schadebedrijf ook dat de roest wel snel aandacht nodig had aangezien de kans op doorroesten erg groot was. De auto heb ik gekocht met 6 maanden Bovag garantie de auto is pas na 6 weken geleverd. Bij de koop had ik wat steenslag schade gevonden maar de verkoper gaf mij aan dat de auto verder in een goede toestand was.   Na mijn mening mag ik toch wel meer verwachten van een auto van 5.5 jaar oud welke met Bovag garantie is gekocht bij een andere merk dealer. Graag zou ik dan ook willen vragen wat ik nu het besten zou kunnen doen?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft u een tweedehands Peugeot 308 uit 2015 met een kilometerstand van 99.612 km gekocht bij een Ford dealerbedrijf. Bij de koop is een Bovag garantie van 6 maanden overeengekomen. Enkele dagen na aflevering ontdekte u een roestplekje achter het panoramadak en de dakrail. U heeft dit gemeld aan de verkoper en een beroep gedaan op de Bovag garantie. Volgens de verkoper had u deze schade moeten zien voor dat u besloot de auto te kopen. De verkoper is niet bereid tot het behandelen en herstellen van deze roestschade. Volgens een schadeherstelbedrijf is het van belang dat de roestplek snel hersteld wordt, omdat de kans op doorroesten erg groot is. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Gebrek
Naar mening van onze Automotive Experts kwalificeert deze roestplek als een gebrek, als bedoeld in de BOVAG-garantievoorwaarden en als bedoeld in de wet. Deze schade is niet veroorzaakt door u als berijder en bij een auto van 5,5 jaar oud is een dergelijke roestplek zeer ongebruikelijk. Anders dan in het geval van krassen en deuken is deze schade geen gebruikersschade, maar duidt deze schade op gebrekkige lak of een gebrekkige wijze waarop de lak is aangebracht. Anders dan de verkoper van mening is, kan op deze schade wel door de koper worden teruggekomen na aflevering van de auto.

Bovag garantie
Op grond van de BOVAG-garantievoorwaarden omvat deze garantie het herstel van gebreken die bij de koop niet zichtbaar waren en gebreken die als gevolg van normaal gebruik ontstaan tijdens de garantieperiode.

Hoewel de roestplek feitelijk door u opgemerkt had kunnen worden, zorgt de plaats van de roestvorming dat het niet opmerken van deze schade u, mijns inziens niet kan worden tegengeworpen. Met zichtbare gebreken worden parkeerschades, krassen en deuken bedoeld rondom de auto. In de regel blijft het dak hierbij buiten beschouwing. In dit geval is de roestvorming alleen van bovenaf zichtbaar bij een inspectie van het dak. Het lag, naar mijn oordeel op de weg van de verkoper om u op deze schade te attenderen.

Non-conformiteit
Naast een beroep op de BOVAG-garantie kunt u aanspraak maken op kosteloos herstel door de verkoper op grond van non-conformiteit. U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een tweedehandsauto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, leeftijd en kilometrage.
Gedurende de eerste 6 maanden na aflevering van de auto hoeft u in het geval van een consumentenkoop niet te bewijzen dat het gebrek al bestond bij aflevering. Het rechtsvermoeden bestaat dat het gebrek al aanwezig was toen u de auto kocht. U kunt dus volstaan met het bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten.

Conclusie
Mijns inziens hoefde u deze schade niet te verwachten bij een auto van 5.5 jaar oud en de door u genoemde kilometerstand. U heeft als koper weliswaar een onderzoeksplicht, maar deze reikt niet zo ver dat u het dak behoort te inspecteren. Zeker niet bij een auto die voor de genoemde prijs wordt aangeboden. Ik raad u aan om de verkoper het voorgaande voor te houden en nogmaals om kosteloos herstel te vragen. Het is daarbij raadzaam om zowel een beroep te doen op de BOVAG garantie, als op uw rechten bij non-conformiteit. Als de verkoper uw verzoek afwijst, raad ik u aan om de verkoper in gebreke te stellen en eventueel het geschil daarna voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.