Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Restitutie na annulering

Vraag gesteld door op 19 mei 2021

Van 14 t/m 19 mei j.l. hebben wij een kampeerplaats geboekt en betaald op Camping Geelenhoof in Kelpen-Oler. Na twee nachten hebben wij besloten om onze vakantie voortijdig te beëindigen. Wij hebben dat op tijd gemeld bij de receptie van de camping. Bij vertrek heb ik gevraagd of wij nog een gedeelte van het geld zouden terugkrijgen omdat wij 5 nachten vooruitbetaald hadden en maar 2 nachten zijn geweest. Het antwoord van de receptioniste was nee. Op mijn vraag waarom niet werd gezegd dat men de boeking niet meer uit de computer kon halen.

Betalingsbevestiging Camping Geelenhoof:
Geachte heer / mevrouw Vitali,

Hierbij bevestigen wij dat we (een deel van) de betaling hebben ontvangen.

Reserveringsnummer:   2021000269
Aankomstdatum:   14-05-2021
Vertrekdatum:   19-05-2021
 
Reserveringsoverzicht
Kampeerplaats 10 Ampère Extra groot          € 105,00
Toeslag extra grote Comfortplaats incl. 10 Amp.
5 nachten x € 5,00      € 25,00
Huisvuil container ledigen
1 x € 2,50      € 2,50
Milieuheffing per plaats
5 nachten x € 1,50      € 7,50
Toeristenbelasting 2017-2021
2 personen x 5 nachten x € 1,30      € 13,00
Totaal:   € 153,00

Type kampeermiddel
- Vouwwagen
Hond
- Nee

Lees voor aankomst de laatste update Corona Maatregelen op onze website bij de rubriek "Nieuws". Maximaal 1 persoon binnen bij de receptie (of 2 personen uit hetzelfde huishouden)

Betalingsregeling
Bedrag   Betaald
1e vervaldatum 30-04-2021   € 114,75   € 114,75
2e vervaldatum 07-05-2021   € 38,25   € 38,25

Wij hanteren de RECRON voorwaarden

IBAN: NL20RABO0117002550
t.n.v. Camping Geelenhoof VOF
BIC: RABONL 2 U

Betalingen
30-04-2021 - Bank   € 153,00


Ik begrijp heel goed dat de vaste kosten van de kampeerplaats en het ledigen van de huisvuilcontainer niet voor restitutie in aanmerking komen. Maar op het overzicht staan ook een aantal kosten die per dag berekend worden: toeristenbelasting, milieuheffing, toeslag Comfortplaats. Daarvan zou ik toch naar rato een restitutie mogen verwachten?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent eerder vertrokken van de door u gehuurde kampeerplaats. Na twee van de vijf nachten hebt u besloten de camping te verlaten. U heeft bij vertrek gevraagd of u een gedeelte van de overeengekomen en betaalde prijs terug kon krijgen. De receptioniste heeft u verteld dat dit niet mogelijk was. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Eerder vertrek van de camping
In beginsel blijft u de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als u besluit eerder van de camping te vertrekken. Afhankelijk van de reden van vertrek kan een gedeelte van de gemaakte kosten voor vergoeding door de annuleringsverzekering in aanmerking komen.

Opzeggen overeenkomst
De (huur)overeenkomst verbindt de campingeigenaar tot het beschikbaar stellen van het gehuurde en de recreant tot het betalen van de overeengekomen prijs. Door opzegging van de overeenkomst bevrijd u de wederpartij tot nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst. Uw verbintenis uit de overeenkomst tot het betalen van de overeengekomen prijs, blijft opeisbaar. Partijen kunnen overeenkomen dat de gevolgen van opzegging beperkter zullen zijn. In de regel geldt dat de beëindigingsvergoeding gelijk is aan de overeengekomen prijs, bij opzeggingen vanaf de dag van aankomst.

Kosten afhankelijk van feitelijk verblijf
Bepaalde kosten die aan de recreant worden doorberekend zijn afhankelijk van een feitelijk verblijf op de camping. Als de recreant feitelijk geen gebruik maakt van de kampeerplek raken deze kosten niet verschuldigd door de campingeigenaar en kunnen deze kosten zodoende ook niet worden doorberekend aan de recreant.

Conclusie
U heeft geen recht op teruggave van de overeengekomen en betaalde prijs bij een eerder vertrek van de camping. De kosten die afhankelijk zijn van een feitelijk verblijf op de camping kunt u voor de dagen na opzegging wel terugvorderen. In dit geval kunt u voor de dagen waarop u geen gebruik heeft gemaakt van de kampeerplaats de toeristenbelasting terugvorderen van de campingeigenaar, maar de ‘meerprijs’ voor de comfortplaats niet. Laatstgenoemde kosten zijn niet afhankelijk van een werkelijk verblijf, maar zijn gekoppeld aan het door u gehuurde. Voor wat de milieuheffing betreft is het afhankelijk van de grondslag van deze heffing of u aanspraak maakt op (gedeeltelijke) restitutie.

Ik raad u aan om de camping het voorgaande voor te houden en de toeristenbelasting en mogelijk de milieuheffing terug te vorderen voor de dagen na opzegging van de overeenkomst.    

Voor meer informatie over het annuleren van de kampeerplaats, verwijs ik u graag naar onze website.