Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reparatie bij garage geeft kettingreactie

Vraag gesteld door op 11 juli 2021

De vakgarage in Geldrop heeft de diagnose gesteld dat de verdamper van onze airco (ASX 2014) defect is. Na het vervangen van de verdamper waarbij het gehele dashboard is gedemonteerd werkt de verwarming niet meer. Bij een tweede bezoek aan de garage werd mij aangegeven dat de kachelklep motor vervangen diende te worden. De kosten voor deze motor €375 diende ik te accorderen. Na de montage van deze motor werkte de kachel nog niet nar behoren. Aangegeven werd dat het ook ongebruikelijk is dat deze kachelklep motor kapot gaat zeker bij de reparatie van de verdamper van de airco. Nadat de installatieschema's van de ASX bij de dealer waren opgevraagd door de vakgarage is mij voorgesteld om de thermostaat te laten demonteren en op te sturen voor reparatie, kosten €275 indien ik akkoord ging met deze kosten is nu aangegeven dat hiermee het euvel verholpen is. De kosten voor het vervangen van de kachelklep motor neemt de garage voor haar rekening, zij geven nu aan dat bij het aansluiten waarschijnlijk een fout is gemaakt door de monteur.
Ik vraag mij af of ik voor al deze kosten op dien te draaien, immers de auto functioneerde prima bij het aanbieden ter reparatie van de defecte verdamper, de kosten €1313,81 heb ik moeten betalen alvorens ik de auto mee kreeg.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto weggebracht naar een garage voor een probleem met uw airco. Na diagnose heeft de garagist met uw goedkeuring de verdamper van de airco vervangen. Na deze reparatie werkte uw verwarming niet meer. Om dit nieuwe probleem op te lossen heeft de garagist met uw goedkeuring de kachelklep motor vervangen, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Vervolgens heeft de garagist voorgesteld om de thermostaat te vervangen. U vraagt zich af of al de gemaakte kosten voor uw rekening behoren te komen en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.  

Reparatie airco

In eerste instantie is een overeenkomst van opdracht gesloten met betrekking tot reparatie van de airco. Deze reparatie is opzichzelfstaand keurig uitgevoerd, de airco werkt weer. De kosten voor deze reparatie komen conform de gemaakte afspraken voor uw rekening.

Defecte verwarming

Dat u de auto met een functionerende verwarming heeft weggebracht en de auto met een defecte verwarming, na reparatie van de airco, terug kreeg is niet voldoende om te veronderstellen dat de garagist aansprakelijk is voor het defect aan de verwarming. De garagist is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat hij de schade aan de verwarming heeft veroorzaakt. De garagist moet dus een fout hebben gemaakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden of de schade op een andere manier hebben veroorzaakt. Als een onderdeel min of meer toevallig stuk gaat terwijl een auto net op dat moment bij de garage stond, dan is de garagist daarvoor niet aansprakelijk.

Defecte kachelklepmotor

Het defect en de reparatie aan de kachelklepmotor zal ik verder buiten beschouwing laten. De garagist heeft immers te kennen gegeven dat hij de hiermee gepaard gaande kosten voor zijn rekening neemt.

Technisch oordeel

De thermostaat van het koelsysteem zit feitelijk op een heel andere locatie dan de verdamper in het interieur. Een verband tussen de uitgevoerde werkzaamheden aan de airco en het probleem met de verwarming, naar nu blijkt de thermostaat, lijkt daarom technisch niet logisch.

Conclusie

De kosten voor vervanging van de verdamper komen volledig voor uw rekening. De opdracht met betrekking tot het vervangen van dit onderdeel is correct uitgevoerd. De kosten voor de vervanging van de kachelklepmotor hoeft u niet te betalen. Als u kunt bewijzen dat de verwarming defect is gegaan door toedoen van de garage dan kunt u kosteloos herstel vorderen. Dit zal echter niet gemakkelijk zijn om aan te tonen. Een logisch verband tussen het defect raken van de thermostaat en het vervangen van de verdamper ontbreekt. Als u geen vertrouwen meer heeft in de betreffende garage kunt u de thermostaat ook door een andere garagist laten vervangen. Als u de thermostaat door een andere garage laat repareren, raakt u mogelijk wel kosten verschuldigd voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en diagnose. Uit de bekende feiten en omstandigheden maak ik echter niet op dat deze garagist onkundig zou zijn.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na reparatie en onderhoud (U heeft uw auto weggebracht naar een garage voor een probleem met uw airco. Na diagnose heeft de garagist met uw goedkeuring de verdamper van de airco vervangen. Na deze reparatie werkte uw verwarming niet meer. Om dit nieuwe probleem op te lossen heeft de garagist met uw goedkeuring de kachelklep motor vervangen, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Vervolgens heeft de garagist voorgesteld om de thermostaat te vervangen. U vraagt zich af of al de gemaakte kosten voor uw rekening behoren te komen en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.  

Reparatie airco
In eerste instantie is een overeenkomst van opdracht gesloten met betrekking tot reparatie van de airco. Deze reparatie is opzichzelfstaand keurig uitgevoerd, de airco werkt weer. De kosten voor deze reparatie komen conform de gemaakte afspraken voor uw rekening.

Defecte verwarming
Dat u de auto met een functionerende verwarming heeft weggebracht en de auto met een defecte verwarming, na reparatie van de airco, terug kreeg is niet voldoende om te veronderstellen dat de garagist aansprakelijk is voor het defect aan de verwarming. De garagist is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat hij de schade aan de verwarming heeft veroorzaakt. De garagist moet dus een fout hebben gemaakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden of de schade op een andere manier hebben veroorzaakt. Als een onderdeel min of meer toevallig stuk gaat terwijl een auto net op dat moment bij de garage stond, dan is de garagist daarvoor niet aansprakelijk.

Defecte kachelklepmotor
Het defect en de reparatie aan de kachelklepmotor zal ik verder buiten beschouwing laten. De garagist heeft immers te kennen gegeven dat hij de hiermee gepaard gaande kosten voor zijn rekening neemt.

Technisch oordeel
De thermostaat van het koelsysteem zit feitelijk op een heel andere locatie dan de verdamper in het interieur. Een verband tussen de uitgevoerde werkzaamheden aan de airco en het probleem met de verwarming, naar nu blijkt de thermostaat, lijkt daarom technisch niet logisch.

Conclusie
De kosten voor vervanging van de verdamper komen volledig voor uw rekening. De opdracht met betrekking tot het vervangen van dit onderdeel is correct uitgevoerd. De kosten voor de vervanging van de kachelklepmotor hoeft u niet te betalen. Als u kunt bewijzen dat de verwarming defect is gegaan door toedoen van de garage dan kunt u kosteloos herstel vorderen. Dit zal echter niet gemakkelijk zijn om aan te tonen. Een logisch verband tussen het defect raken van de thermostaat en het vervangen van de verdamper ontbreekt. Als u geen vertrouwen meer heeft in de betreffende garage kunt u de thermostaat ook door een andere garagist laten vervangen. Als u de thermostaat door een andere garage laat repareren, raakt u mogelijk wel kosten verschuldigd voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en diagnose. Uit de bekende feiten en omstandigheden maak ik echter niet op dat deze garagist onkundig zou zijn.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na reparatie en onderhoud, verwijs ik u graag naar onze website.