Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Optie verwarmde voorruit 2e-hands auto ontbreekt

Vraag gesteld door op 12 juli 2021

Ik heb op basis van een online advertentie van een dealer/garage (BOVAG-garantie) - Nederland zat nog in lockdown - een tweedehands auto gekocht. In de advertentie stond de optie verwarmde voorruit aangevinkt; een optie die mij goed van pas zou komen.
Na aflevering van de auto blijkt dat deze optie ontbreekt; ik heb dat bij de proefrit niet gesignaleerd. De auto is 26 februari jl. afgeleverd; op 9 maart heb ik telefonisch melding gemaakt van de ontbrekende optie. Op 7 april maar eens gevolgd door een e-mail met daarin de melding. Uiteindelijk bevestigde de vestigingsmanager mondeling dat de optie inderdaad stond aangevinkt en dat dit een vergissing is (de advertentie is voor plaatsing niet goed gecontroleerd). Hij meldt ook dat achteraf plaatsen van een verwarmde voorruit niet mogelijk is. Als tegemoetkoming is mij a. de eerste onderhoudsbeurt gratis aangeboden plus 1 jaar gratis hulp bij pech onderweg of b. een andere vergelijkbare auto bij de dealer uit te zoeken.
In een gesprek heb ik de vestigingsmanager gezegd dat ik vind dat hij moet leveren wat hij heeft aangeboden. Optie a. heb ik in dat gesprek en per e-mail direct afgeslagen. Deze diensten heb ik namelijk al bij het sluiten van de verkoop geregeld, wat blijkbaar niet op het netvlies van de vestigingsmanager staat. Optie b. - een andere auto - heb ik wel verkend, maar ik heb geen vergelijkbaar geschikt exemplaar gevonden.

Kan ik eisen dat de dealer de optie alsnog levert en dus de verwarmde voorruit plaatst?
'Kan niet' bestaat volgens mij niet; in de zekeringkast in de motorruimte is de zekering nl. wel aanwezig en ook op het instrumentenpaneel is er een plek voor een schakelaar voorruitverwarming. De aanschaf van de voorruit en vooral de plaatsingskosten zullen ongetwijfeld hoog zijn, maar ik wil heel graag een verwarmde voorruit op deze auto. Betaald door de dealer uiteraard.

Heb ik gelijk als ik zeg dat de dealer moet leveren wat hij heeft aangeboden? En wat kan/moet ik doen om mijn eis kenbaar te maken aan de dealer en daarin geen concessies te doen? Wat is uw advies?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een jonge occasion gekocht. Kort na aflevering merkte u dat de auto de geadverteerde optie voorruitverwarming niet heeft. De verkoper heeft erkend dat er een fout in de advertentie stond. U wilt graag dat de optie alsnog wordt ingebouwd, de verkoper ziet dit gelet op de kosten hiervan niet zitten. De verkoper heeft u aangeboden om het gemis van de optie te compenseren met een gratis onderhoudsbeurt én een jaar pechhulp of het omruilen van de auto voor een vergelijkbaar exemplaar uit de voorraad. U voelt weinig voor beide geboden oplossingen. U wilt graag weten of u van de verkoper kunt eisen dat hij de optie in de door u gekochte auto alsnog inbouwt.  

Conformiteit

Op grond van de wet moet een afgeleverde zaak voldoen aan de overeenkomst. Als een product niet voldoet aan de overeenkomst kan de koper van dat product aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak eisen. Om de auto alsnog aan de mededeling van de verkoper te laten voldoen (incl. de optie voorruitverwarming) zal herstel van de afgeleverde zaak moeten worden gevorderd. Aflevering van het ontbrekende ziet op het geval waarbij een afzonderlijke zaak (zoals automatten, een EHBO-set of bij partij goederen een aantal stuks of kilo's ontbreekt). 

Geen recht op herstel

Herstel of vervanging kan op grond van art. 7:21 lid 4 BW niet gevorderd worden als herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de verkoper gevergd kan worden. Of herstel of vervanging van de verkoper gevergd kan worden is o.a. afhankelijk van kosten die gemaakt moeten worden door de verkoper afgezet tegen de waarde van auto als deze met voorruitverwarming zou zijn uitgerust en de waarde van de auto zonder deze optie, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

Overige rechten

Als herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de verkoper gevergd kan worden, danwel als de verkoper het nodige herstel niet of niet tijdig uitvoert, dan heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of op prijsvermindering. Het recht op ontbinding bestaat alleen als de mate van afwijking van het overeengekomene ontbinding rechtvaardigt.

Conclusie

De optie voorruit verwarming had bij levering van de auto af fabriek een waarde van € 250,-. De betreffende optie heeft blijkens de ANWB koerslijst geen restwaarde. Mede gelet op de geringe economische waarde van de optie, zal een vordering tot herstel mijns inziens niet slagen. Hoewel het zeer teleurstellend is dat de auto niet met voorruitverwarming is uitgerust zal een vordering tot ontbinding van de overeenkomst evenmin succesvol zijn. In dat geval resteert de vordering tot prijsvermindering en kunt u zodoende maximaal de nieuwwaarde van de optie als prijsvermindering vorderen. Uiteraard is het ook mogelijk om alsnog het aanbod van de verkoper te accepteren en een soortgelijke auto te accepteren.

U heeft gelijk dat u in beginsel recht heeft op aflevering van een zaak die voldoet aan de overeenkomst. In sommige gevallen kan echter niet worden afgedwongen dat een verkoper tegen hoge kosten zorgt dat de afgeleverde zaak alsnog aan de overeenkomst gaat voldoen. In dat geval moet men genoegen nemen met een prijsvermindering.

Voor meer informatie over wat u kunt eisen in geval van non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.