Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onderhoudsvrije distributieketting moet vervangen worden. Voor wie zijn de kosten?

Vraag gesteld door op 5 juli 2021

Captur Tce 7 jaar oud 132.000 km. Wordt als automaat gereden. De auto laat al vele jaren rechts in het motorblok een licht, metaalachtig geluid horen, lijkt n beetje op klepperende fietsketting. Per 2016 en later af en toe gemeld bij onderhoudsbeurten. Als onbekend benoemd door dealer. Eerst bij schakeling van 1-2 en later ook van 2-3 en 3-4. Is van korte duur. Olieverbruik net onder de norm. Wordt bijgevuld. Minder te horen na olie bijvullen. Distributieketting moet nu vervangen worden, ondanks dat bij aankoop mondeling vermeld is dat deze nooit vervangen hoeft te worden, want onderhoudsvrij. We dachten te mogen verwachten dat de ketting een autolevenslang meegaat. Probleem doet zich denken wij al vanuit de garantieperiode voor: wie draait nu op voor de financiele schade?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een 7 jaar oude Renault Captur met 132.000 km op de teller. Sinds 2016 heeft u bij de onderhoudsbeurten een metaalachtig geluid gemeld bij de dealer, maar daar is niets mee gedaan. Na het verversen en bijvullen van de olie werd het geluid minder. Het olieverbruik valt net binnen de norm. Onlangs vertelde de autodealer dat de ‘onderhoudsvrije’ distributieketting vervangen moet worden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is met betrekking tot deze vervangingskosten.

Distributieketting

De distributieketting heeft in principe geen voorgeschreven vervangingstermijn. Hiermee is echter niet gezegd dat de ketting niet aan gebruikersslijtage onderhevig is. Bij normaal gebruik en regulier onderhoud mag van de distributieketting een gemiddelde levensduur van 200.000 km worden verwacht. Het type motor is niet onbekend met problemen met de distributie.

Non-conformiteit

Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd. Let op, u kunt alleen van de verkoper van het product kosteloos herstel vorderen. Als de auto bij een ander dan de verkoper in onderhoud is, moet u dus eerst terug naar de verkoper.

Nieuw voor oud

Het uitgangspunt bij kosteloos herstel op grond van non-conformiteit is dat de auto in die staat wordt gebracht als die u op grond van de overeenkomst in redelijkheid mocht verwachten, zonder gebreken. Zonder gebreken mocht u verwachten dat de distributieketting ruim 200.000 km zou meegaan, uw auto heeft 132.000 km gelopen. Het lijkt daarom passend dat de kosten voor vervanging van de distributieketting worden gedeeld.

Conclusie

U zult dus moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en waarvan de oorzaak al aanwezig was toen u de auto kocht. Binnen de automotive sector is het een gegeven dat het type motor bekend staat om distributieproblemen. Bovendien moet de ketting ruim eerder worden vervangen dan de gemiddelde levensduur die u daarvan mocht verwachten. Mijns inziens is er daarom sprake van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en was de oorzaak van dit gebrek al aanwezig toen de auto werd afgeleverd. U kunt dus kosteloos herstel vorderen van de verkoper. In dit geval is het redelijk dat u een gedeelte van de vervangingskosten voor uw rekening neemt. Als u kunt bewijzen dat u het gebrek reeds in de garantieperiode heeft gemeld en de verkoper het herstel van dit gebrek, al dan niet bewust, op de langer baan heeft geschoven, dan is het redelijk dat de verkoper de volledige kosten voor herstel draagt.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.