Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motor defect, na 2 dagen

Vraag gesteld door R. Rijkers op 11 mei 2021

Zaterdag 1 mei 2021 heb ik een koopcontract getekend bij een dealerbedrijf voor een tweedehands Yamaha motor. Deze is op zaterdag 8 mei 2021 geleverd.

De volgende dag blijkt de motor al ondeugelijk na nog geen 300km rijden. Met een snelheid van 100km/uur was er een enorm verlies van het motorvermogen, de motor was heel hard aan het ratelen en de hele motor zelf was hard aan het trillen. Hierdoor moesten ik en mijn passagier direct stoppen aangezien het zeer onveilig was. We moesten daardoor de motor achterlaten in een wijk in Den Haag. Vandaag wordt de motor opgehaald door de garage. Er word pas over minstens een week uitspraak gedaan over wat er precies mis is met de motor, echter ik kan uit ervaring spreken dat het waarschijnlijk zeer veel gaat kosten en misschien niet meer herstelbaar is. Bovendien vertrouw ik er niet op dat na de reparatie er geen problemen meer zijn, aangezien ik al 300 euro heb betaald voor een afleveringsbeurt (alle vloeistoffen ververst, veiligheidscheck etc.).

Ik vroeg mij af wat mijn rechten zijn? Ik heb een prijs met inruilmogelijkheid, met 3 maanden AMT garantie en afleverbeurt. Is het mogelijk dat ik de gehele koopsom van de motor terug kan vragen?

Het bedrijf is BOVAG-lid.
De koopprijs: 2350 euro
Kilometrage motor: 30000km
Bouwjaar: 2000

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft u een tweedehands motorfiets gekocht. Hierbij is een garantie van 3 maanden op de motor en versnellingsbak overeengekomen. Enkele dagen na aflevering van de motorfiets bemerkte u verlies van vermogen en begon de motor luid te ratelen en te trillen. U heeft de motorfiets na overleg met de verkoper achtergelaten en de verkoper zal de motorfiets onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wat precies het probleem is, maar u verwacht dat de motor niet meer hersteld zal kunnen worden of dat de kosten van reparatie niet zullen opwegen tegen de restwaarde van de motorfiets. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u de aankoopsom terug kunt vorderen.

Gebrek onduidelijk
Het is op dit moment nog onduidelijk waarom de motor vermogen verloor en begon te trillen. Als blijkt dat de motor zelf gebrekkig was en dat de reparatie van het gebrek dus onder de garantie valt, dan heeft u recht op kosteloos herstel van het gebrek op grond van de garantieovereenkomst.

Conformiteit
Als blijkt dat de oorzaak van het gebrek niet in de draaiende delen van de motor ligt en geen aanspraak op herstel onder garantie kan worden gemaakt, dan heeft u mijns inziens recht op kosteloos herstel op grond van uw wettelijke rechten als koper.

Non-conformiteit
Binnen de eerste 6 maanden na levering van de motorfiets hoeft u als consumentenkoper slechts te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten. U hoeft niet te bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering. Van een motorfiets uit 2000 met 30.000 km op de teller die gekocht is voor € 1950,-, mag u als koper nog een prima motorfiets verwachten. Aangezien de verkoper ook een afleverbeurt heeft uitgevoerd voor de aflevering mag u in beginsel verwachten dat u de eerste 6 maanden na aflevering geen of nagenoeg geen groot onderhoud hoeft uit te voeren. Mijns inziens heeft u alleen geen recht op kosteloos herstel als de verkoper in dit geval zou aantonen dat het gebrek het gevolg is van verkeerd gebruik. Achterstallig of onzorgvuldig onderhoud kan u niet worden verweten.

Ontbinden of vernietigen koopovereenkomst
Vooralsnog zie ik geen mogelijkheden om de koop te kunnen ontbinden of te kunnen vernietigen. Ontbinding is pas mogelijk als de verkoper weigert het gebrek te verhelpen of het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpt. Voor vernietiging van de overeenkomst zie ik geen aanleiding.

Conclusie
Vooralsnog voorzie ik geen problemen en zal de verkoper de motorfiets voor u herstellen zodat de motor weer voldoet aan hetgeen u daarvan op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Ook als zou blijken dat het gebrek niet onder de overeengekomen garantie hersteld hoeft te worden, kunt u mijns inziens in dit geval aanspraak maken op uw rechten bij non-conformiteit. Het is vooralsnog niet mogelijk om de koop ongedaan te maken. Ik raad u aan om het onderzoek door de verkoper even af te wachten.

Eventueel kunt u de verkoper een ingebrekestelling sturen en een termijn stellen van 2 weken waarbinnen het in ieder geval duidelijk moet zijn wat het verlies aan vermogen heeft veroorzaakt.  

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.