Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Laden elektrische auto

Vraag gesteld door A. Keijzers op 2 juni 2021

Is het toegestaan permanent een kabel door gemeenschappelijke tuin en parkeervakken te gebruiken voor opladen plug in hybrid. veilig?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het opladen van een EV via een thuislaadpunt. De laadkabel van uw buurman gaat vanaf het thuislaadpunt door de gemeenschappelijke tuin naar de openbare parkeerplaats waar zijn plug-in hybride voertuig staat. U wilt graag weten of dit is toegestaan en veilig is.

Thuisladen
Thuisladen is in alle gevallen toegestaan als de thuislader over een eigen parkeerplaats beschikt. Als de thuislader geen eigen parkeerplaats tot zijn beschikking heeft, is het afhankelijk van de gemeente of de laadkabel over het trottoir naar de openbare parkeerplaats mag worden geleid. Sommige gemeenten staan dit toe, terwijl andere gemeenten dit verbieden. De gemeente waar dit is toegestaan stellen wel voorwaarden aan het thuisladen op een openbare parkeerplaats.

Gemeenschappelijke tuin
Afhankelijk van het huishoudelijk reglement van de VVE of de huisregels voor de bewoners is het wel/niet toegestaan om de kabel door de gemeenschappelijke tuin te laten lopen. Ik kan mij voorstellen dat als de kabel permanent in de tuin ligt, dat dit tot ergernis lijdt.

Veiligheid
De laadkabel die in de tuin of over het trottoir ligt brengt een risico op valpartijen met zich mee. Het gebruik van kabelmatten kan dit risico beperken. Buiten dit risico zijn er geen aanvullende risico’s, mits de kabel in goede conditie is.

Conclusie
Ik raad u aan om met de betreffende buurman het gebruik van de kabel te bespreken en dit eventueel voor te leggen aan de VVE of de beheerder. Voor wat betreft het gedeelte van de kabel dat over het trottoir loopt, raad ik u aan om de geldende regeling bij de gemeente op te vragen. De betreffende buurman heeft in dit geval zowel toestemming nodig van de eigenaren van de tuin, als van de gemeente. De laadkabel geeft geen extra risico’s naast het risico op valpartijen.

Voor verdere informatie over het opladen van elektrische voertuigen, verwijs ik u graag naar onze website.