Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Keerringen niet vervangen na vervangen koppeling

Vraag gesteld door M. Snellen op 20 juni 2021

Vorige week zijn bij mijn Peugeot 407 station uit 2007 de koppelingsplaten vervangen. De monteur heeft aangegeven dat hij hierbij de motor heeft moeten kantelen. Ook gaf hij aan dat er 1,5 liter versnellingsbakolie bijgevuld moest worden en dat hij dit dus heeft gedaan.

Echter blijkt na inspectie door de wegenwacht de auto nu versnellingsbakolie te lekken. De vriendelijke monteur heeft aangegeven dat de keerringen vervangen moesten worden en dat dit eigenlijk al gedaan had moeten zijn bij de vervanging van de koppeling en al helemaal toen bleek dat er 1,5 liter olie verloren was.

De auto is teruggebracht naar de garage maar hij geeft aan toen niet geweten te (kunnen) hebben. Toch lijkt mij dit een fout van de monteur en daarom onredelijk om hiervoor opnieuw de hoge werkplaatskosten voor te regelen. Als hij het meteen had vervangen kostte het namelijk, niet tot nauwelijks extra tijd.

Wat is hierin uw advies? Staat de garage in zijn recht om voor deze reparatie opnieuw kosten te rekenen (anders dan de onderdelen uiteraard)? En wat zijn mijn rechten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft u de koppelingsplaten laten vervangen door uw onderhoudsgarage. Als onderdeel van deze reparatie is ook de versnellingsbakolie bijgevuld. Onlangs is geconstateerd dat uw auto versnellingsbakolie lekt en dat de keerringen niet vervangen zijn bij de vervanging van de koppelingsplaten. Uw onderhoudsgarage rekent opnieuw het werkplaatstarief om de keerringen te vervangen. U wilt graag weten of de garagist opnieuw het werkplaatstarief in rekening mag brengen en of een verwijt kan worden gemaakt dat hij de keerringen niet heeft vervangen bij de vervanging van de koppelingsset.  

Vervanging koppelingsplaten
Om de koppelingsplaten te vervangen moet bij voorwiel aangedreven auto’s, de aandrijfassen worden losgemaakt. Meestal wordt gekozen om de as uit de bak schuiven. De keerringen kunnen hierdoor beschadigd raken, maar de kans hierop is gering. Het is niet zichtbaar of de keerringen beschadigd zijn geraakt.

Advies
Het advies vanuit de ANWB is om bij vervanging van de koppelingsset ook de keerringen te vervangen. De kosten voor het vervangen van de keerringen zijn ten opzichte van de kosten voor de koppelingsset gering en als de keerringen beschadigd zijn geraakt is dat probleem hiermee preventief opgelost.

Verwijtbaar
Dat de garagist de keerringen niet heeft vervangen wijkt dus af van het advies. Formeel juridisch is er echter geen sprake van een verwijtbaar handelen. Vanuit juridisch perspectief geldt dat als de opdracht wordt gegeven tot het vervangen van de koppelingsset, de koppelingsset deugdelijk moet worden vervangen. De keerringen maken geen onderdeel uit van de koppelingsset. De kans op schade aan de keerringen bij het vervangen van de koppelingsset is gering. De garagist heeft weliswaar niet gekozen voor de beste oplossing, het preventief vervangen van de keerringen, maar is niet te kort geschoten in de uitvoering van de opdracht en heeft ook niet zijn zorgplicht geschonden. De opdrachtnemer moet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De norm hierbij is een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar.    

Conclusie
Het had op de weg gelegen van de garagist om u ten minste te waarschuwen voor mogelijke schade aan de keerringen en u het advies te geven om deze ook (preventief) te laten vervangen. Dat de garagist dit heeft nagelaten is gelet op de feiten en omstandigheden onvoldoende om een (juridisch) verwijt te kunnen maken. Voor het uitvoeren van een nieuwe opdracht, het vervangen van de keerringen, mag de garagist opnieuw kosten rekenen. Er is sprake van een nieuwe overeenkomst.

Ik raad u aan om de garagist het voorgaande voor het houden. Mogelijk besluit de garagist dan tot een coulance regeling, waarbij u slechts een gedeelte van de kosten hoeft te betalen. Als de garagist niet tot coulance bereid is, kunt u overwegen om naar een andere onderhoudsgarage te gaan, die meer doet voor zijn klanten dan waartoe hij verplicht kan worden.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud en reparatie, verwijs ik u graag naar onze website.