Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is de verzekeraar expertise na schade juist?

Vraag gesteld door P. Samberger op 18 mei 2021

Ik ben een buitenlander en vraag om bevestiging van de werking van het Nederlandse verzekeringsstelsel en een schatting van de schade bij benadering. Ik vraag je om te controleren of ik genoeg geld ontvang.

Ik kreeg een expertise nadat mijn auto was beschadigd. Er staat dat de kosten van de reparatie 1558 euro bedragen.

Er staat ook dat de waarde van de auto 2500 euro is, maar er wordt 1000 euro afgetrokken vanwege eerdere schade aan de auto. 1000 euro lijkt veel, want die eerdere schade is veel minder dan de schade die door het ongeval is veroorzaakt.

Auto werd geveild en het hoogste bod was 1278 euro.
De verzekeringsmaatschappij heeft een berekening gemaakt:
2500 - 1000 = 1500
1500 - 1278 = 222 euro.

Ik krijg 222 euro aangeboden en 1278 van de hoogste bieder. Is dit oke?
Waarom ontvang ik geen 1558 euro om mijn auto terug te brengen in de staat van voor het ongeval?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Nadat uw auto beschadigd was, is er een expertise op de auto verricht. Er is een berekening gemaakt van de schade en het uit te keren schadebedrag. Deze berekening komt op u nogal vreemd over. Uw vraag is of die berekening juist is en of het schadebedrag dat is vastgesteld klopt. 

Ik leg u hieronder de handelswijze uit hoe een expert te werk gaat.

Wat is Economisch total loss
Een auto is economisch total loss als het financieel gezien niet meer verantwoord is om de schade te herstellen. Reparatie is technisch gezien nog wel mogelijk, maar de kosten van de reparatie zijn hoger dan de waarde van de auto direct voor het ongeluk minus de restwaarde van de auto.

Dagwaarde
De dagwaarde van de auto wordt door de expert vastgesteld. Als er al een schade aanwezig is dan wordt deze schade allereerst in mindering gebracht op de dagwaarde. 

Restwaarde
De restwaarde van een auto wordt vastgesteld nadat een aantal opkopers een bod heeft gedaan op de beschadigde auto. De opkopers worden door de expert ingeschakeld.

Mogelijkheden na de expertise
Is de auto economisch total loss, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
- met de beschadigde auto blijven doorrijden
- de auto (deels) laten repareren (je krijgt een bedrag dat gelijk is aan de dagwaarde min de restwaarde)
- de auto verkopen aan de opkoper die het hoogst heeft geboden of de auto inruilen bij de koop van een nieuwe.

Niet eens met de expert?
Bent u het niet eens met de expert en levert overleg geen bevredigend resultaat op, schakel dan zelf een andere expert in. Deze expert bekijkt opnieuw de schade en stelt een contra-expertise rapport op. De kosten voor deze contra-expertise moet u zelf betalen. Dit geldt niet als de autoverzekering deze kosten dekt. Is er slechts een gering verschil tussen het bedrag waarop de expert uitkomt en dat waarop je zelf uitkomt, dan loont het veelal niet om een contra-expertise te laten verrichten.

Meer informatie:
Auto total loss - ANWB