Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe lang recht op vervangende auto na schade?

Vraag gesteld door C. Riemens op 15 juni 2021

Hoe lang heb je recht op een tijdelijk vervangende auto als je eigen auto door een aanrijding zwaar is beschadigd en mogelijk zelfs total loss? Ik ben WA+CASCO verzekerd bij Nationale-Nederlanden en mijn auto wordt gerepareerd ( indien mogelijk) door een zgn Schadegarant bedrijf wat door NN is erkend. Ik zou dan in ieder geval maximaal 5 dagen een bruikleenauto mogen hebben maar reparatie of aanschaf van een definitief vervangende (ocassion of nieuwe) auto zal wellicht langer gaan duren. Kan ik de kosten voor een tijdelijke auto in rekening brengen bij de  veroorzaker van de schade?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw auto is door een aanrijding zwaar beschadigd en mogelijk zelfs total loss. De auto is WA + Casco verzekerd. Via uw eigen verzekering heeft u recht op een vervangende auto voor de duur van maximaal 5 dagen. U verwacht dat reparatie of de aanschaf van een andere auto langer zal gaan duren en uw vraag is of u de kosten voor een tijdelijke auto in rekening kunt brengen bij de veroorzaker van de schade.

WA + Casco verzekering
Uw eigen verzekering vergoedt kosten op grond van de voorwaarden van uw verzekering. Uit uw schrijven maak ik op dat u recht heeft op een leenauto voor maximaal 5 dagen.

Wat vergoedt de aansprakelijke tegenpartij
De kosten die niet vergoed worden door uw eigen verzekering kunt u indienen bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. De tegenpartij moet wel aansprakelijk zijn voor uw schade en de verzekering moet deze aansprakelijkheid ook erkennen. Normaal gesproken vergoedt de verzekering van de tegenpartij een vervangende auto voor de duur van de reparatie en bij total loss maximaal 14 dagen de kosten van een vervangende auto. Er wordt van uitgegaan dat u binnen deze termijn een andere auto heeft kunnen vinden. Heeft u meer tijd nodig dan kunt u hierover in gesprek gaan met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.  De noodzaak van de langere termijn zult u wel aan moeten tonen.

Schadebeperkingsplicht
U dient de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent onder andere dat u de huurperiode zo kort mogelijk moet houden.

Heeft u een verzekering voor rechtsbijstand, schakelt u deze dan in. Heeft u dat niet dan kunt u uw eigen verzekering vragen om deze kosten te verhalen. Doen zij dat niet neem dan zelf contact op met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Meer informatie vindt u op onze website: