Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geschil non-conformiteit auto garage

Vraag gesteld door M. Jongbloets op 22 juni 2021

Ik heb een Peugeot 5008 SUV 88.000 km gereden. Koppeling moet geheel worden vervangen, kosten € 2.300. Peugeot dealer wil uit coulance 20% vergoeden. Peugeot dealer heeft Peugeot Nederland verzocht ook een coulance te verlenen van 20%. Peugeot Nederland wil geen enkele compensatie of tegemoetkoming verlenen. Het is een onderdeel aan slijtage onderhevig en valt daarom buiten elke garantie of compensatie; dat wordt nooit gedaan volgens Peugeot. De dealer wil niet verder gaan dan 20% coulance. Kan dit juridisch worden aangevochten?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw onderhoudsgarage heeft geconstateerd dat de koppeling van uw Peugeot 5008 met 88.000 km op de teller in het geheel moet worden vervangen. De kosten zijn begroot op € 2300,-. Uw onderhoudsgarage is bereid tot een coulance regeling tot 20% van de kosten. De importeur is niet bereid tot enige coulance. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Koppeling
De koppeling is aan slijtage onderhevig en de gebruiker van de auto en de rijomstandigheden zijn van invloed op de mate van slijtage. De koppeling is weliswaar eerder versleten dan men in het algemeen zou verwachten, maar het is niet overduidelijk buitensporig. Het is daarom lastig om te bewijzen dat de koppeling gebrekkig is.

Garantie
Partijen zijn vrij om de vorm, inhoud en omvang van een commerciële garantie te bepalen. Als bepaalde onderdelen zijn uitgesloten van garantie in de garantievoorwaarden, dan kan als dit onderdeel kapot gaat, geen kosteloos herstel op grond van de garantie worden gevorderd, althans kan de vordering tot kosteloos herstel worden door de garantiegever worden afgewezen.

Conformiteit
Naast een eventuele commerciële garantie heeft de koper van een product ook wettelijke rechten. Het product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, leeftijd en kilometrage. Als er sprake is van een non-conform product dat kan de koper kosteloos herstel vorderen van de verkoper.

Bewijs
Bij een beroep op non-conformiteit moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek, wat hij niet hoefde te verwachten en dat al aanwezig was toen het product werd geleverd. U zult dus moeten aantonen dat de koppeling niet goed is en al niet goed was toen u de auto kocht. In de praktijk is het lastig en kostbaar om dit aan te tonen. De kosten van een eventueel expertise onderzoek komen als u in het ongelijk gesteld wordt voor eigen rekening.

Conclusie
U kunt geen aanspraak maken op kosteloos herstel van de koppeling op grond van de garantie. Als u kosteloos herstel op grond van non-conformiteit vordert, zult u moeten bewijzen dat de koppeling gebrekkig is en al was op het moment van aankoop. Een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd door DEKRA. Let op, als DEKRA de oorzaak van de (overmatige) slijtage niet kan vaststellen of oordeelt dat de slijtage te wijten is aan de gebruiker of de rijomstandigheden, dan komen de kosten voor het onderzoek voor eigen rekening. Mijns inziens is het coulance aanbod van 20% redelijk, gelet op de moeilijkheden en onzekerheden bij een vordering tot herstel op grond van non-conformiteit.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.