Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie op vervangen distributieriem

Vraag gesteld door J.P. Traas op 7 juli 2021

Ik heb in 2018 de distrubutieriem van mijn camper laten vervangen, en inmiddels 25000 km gereden, nu is hij echter in eens kapot gegaan, met de nodige gevolgen voor de motor. Kan ik het bedrijf wat al jaren het onderhoud doet aansprakelijk stellen ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in 2018 o.a. de distributieriem van uw camper laten vervangen. Nu na ongeveer 25.000 km en ruim 3 jaar verder is de distributieriem gesprongen met alle gevolgen van dien. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de garage die de distributieriem heeft vervangen.

Conformiteit
Op grond van de wet moet de verkoper van een product ervoor in staan dat het afgeleverde product voldoet dit product voldoet  de koper van een product verwachten dat dit product voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij hiervan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de leeftijd en/of kilometrage van het product en de betaalde prijs.

Gebrek
De distributieriem is een onderdeel dat preventief moet worden vervangen en dat aan slijtage onderhevig is. In de regel mag men van een distributieriem verwachten dat deze niet kapot gaat binnen de door de fabrikant voorgeschreven vervangingsinterval. De vervangingsinterval voor de distributieriem in uw camper is iedere 60 maanden of 180.000 km bij normaal gebruik en bij zware omstandigheden iedere 48 maanden of 180.000 km.

Bewijs
Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek, m.a.w. dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper op grond van de overeenkomst van dat product mocht hebben. Hiernaast zal de koper moeten bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering m.a.w. op het moment dat de distributieriem geplaatst werd.

Rechten bij non-conformiteit
Als de koper kan bewijzen dat het afgeleverde product bij aflevering niet voldeed aan de overeenkomst, althans aan de redelijke verwachtingen die hij op grond van de overeenkomst mocht hebben, dan kan de koper kosteloos herstel eisen van de verkoper van het gebrekkige product.

Conclusie
De distributieriem is gesprongen binnen de vervangingsinterval. Het vermoeden bestaat dat de riem derhalve gebrekkig moet zijn geweest. Een vermoeden is echter geen bewijs. Als u kunt aantonen dat de riem voortijdig is gesprongen, omdat deze distributieriem gebrekkig was en dit gebrek al bestond bij aflevering, dan kunt u kosteloos herstel vorderen. Ook het herstel van de gevolgschade komt dan voor rekening van de verkoper van de gebrekkige distributieriem. Het zal in de praktijk lastig zijn om dit bewijs te leveren. Blijkens de algemene voorwaarden van het garagebedrijf is alleen de reguliere rechter bevoegd om te oordelen in geval van een geschil, u kunt dus niet naar de Geschillencommissie Voertuigen.

Ik raad u aan om het garagebedrijf te confronteren met het bovenstaande. Als het garagebedrijf niet bereid blijkt tot een voor u aanvaardbare regeling, dan kunt u overwegen om de gesprongen distributieriem te laten onderzoeken door een onafhankelijk expertise bureau. Het is in ieder geval raadzaam om de defecte onderdelen te (laten) bewaren.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit (Klachten na aankoop - ANWB), verwijs ik u graag naar onze website.