Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie op motor

Vraag gesteld door J. Romein op 12 juli 2021

6 november 2020 hebben is onze auto weggesleept naar door de ANWB naar Garage Chtatou in Den Haag. Onze motor was stuk en de garage heeft er een gereviseerde motor in gezet.

Sinds 2 maanden lekt de auto olie en we hebben 4 nieuwe bougies in onze eigen garage in Rotterdam laten vervangen geweest. Het lekken van de olie is volgens hem iets aan de motor. Nu hebben we Garage Chatou gebeld deze zei dat er maar 3 maanden garantie op de motor zit.

Donderdag gaan we de auto daar brengen maar onze angst is dat we weer 2700 euro moeten betalen. Klopt het juridisch dat er maar 3 maanden garantie op zo' n motor zit??
En weet u of dit een goede Garage is??
We hebben zo weinig verstand van auto's vandaag dat ik u de vraag stel.
Het gaat om een Hyundai 1x20 1.4 16V Blue.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

November vorig jaar moest uw auto worden weggesleept. De motor had schade en er is toen in overleg met een garagist in Den Haag besloten om de motor te laten reviseren. Ongeveer een half jaar na deze revisie ontdekte u een olielekkage. Na o.a. het vervangen van de bougies heeft uw onderhoudsgarage in Rotterdam geconstateerd dat de olielekkage verbad houdt met de motor. Ongeveer 8 maanden na de motorrevisie heeft u de Haagse garage gevraagd om naar de olielekkage te kijken. De Haagse garage stelt dat de garantie op de revisie 3 maanden was en dat deze garantietermijn is verlopen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Uit de overeenkomst met de Haagse garagist blijkt niet dat enige garantie is overeengekomen. BOVAG-aangesloten bedrijven geven standaard 6 maanden garantie op uitgevoerde werkzaamheden en verklaren de fabrieksgarantie van het vervangen onderdeel van toepassing. De Haagse garage is niet bij de BOVAG aangesloten.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Van een gereviseerde motor mag u verwachten dat de levensduur van de motor, gelijk is aan de levensduur van een nieuwe motor.

Bewijs

De koper van een product, in dit geval van de gereviseerde motor, moet voor een succesvol beroep op non-conformiteit bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat hij op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al aanwezig was bij aflevering. De eerste 6 maanden na aflevering hoeft de koper niet te bewijzen dat het gebrek al bij aflevering bestond, hier wordt vanuit gegaan tenzij de verkoper het tegendeel kan bewijzen.

Conclusie

Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrekkige motor en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al aanwezig was toen de gereviseerde motor werd afgeleverd, dan kunt u kosteloos herstel van dit gebrek van de Haagse garage eisen. U kunt geen beroep doen op een garantie, omdat er geen garantie is overeengekomen. Opzichzelfstaand hoeft u niet van de (gereviseerde) motor te verwachten dat deze olie lekt, maar of u kunt bewijzen dat de oorzaak hiervan al aanwezig was toen de motor werd geleverd valt te bezien. Ik raad u aan om de Haagse garagist te confronteren met uw rechten bij non-conformiteit. Als deze garagist niet bereid blijkt tot een coulance aanbod m.b.t. het nodige herstel, raad ik u aan om de werkzaamheden bij een andere garage uit te laten voeren.

Voor meer informatie over garantie en uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.