Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie door autobedrijf (draaiende delen)

Vraag gesteld door op 6 juli 2021

Wij hebben 2 maanden geleden een auto gekocht bij een niet aangesloten Bovag bedrijf. De auto is verkocht met 3 maanden garantie op draaiende delen. (dit staat in de overeenkomst) Wij zijn na wat langer erin rijden achter gekomen dat de auto slecht schakelt van 4 naar 5. Wat zijn onze rechten? Verkoper beweert dat de het schakelen niet te maken heeft met draaiende delen en dus de garantie niet geldt.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft 2 maanden geleden een occasion gekocht bij een niet-Bovag bedrijf. Bij de koop is een garantie van 3 maanden op de draaiende delen overeengekomen. De auto schakelt de laatste tijd steeds slechter en u heeft de verkoper aangesproken tot herstel van de versnellingsbak onder garantie. De verkoper wijst uw garantieclaim af, omdat de versnellingsbak niet onder de ‘draaiende delen’ valt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Draaiende delen

Met een garantie op ‘draaiende delen’, zonder de toevoeging ‘en op de versnellingsbak’ moet worden begrepen als een zeer beperkte garantie. Feitelijk valt onder de draaiende delen, slechts de bewegende onderdelen in de motor. De kans dat deze delen defect raken is nagenoeg nihil.  

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd.

Non-conformiteit

Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd. Ingeval van een consumentenkoop geldt gedurende de eerste 6 maanden het rechtsvermoeden dat het gebrek al bij aflevering aanwezig was. De koper hoeft bij gebreken die ontdekt worden in deze eerste 6 maanden na aflevering dus niet te bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering.

Conclusie

U kunt geen aanspraak maken op een reparatie onder garantie. De versnellingsbak valt niet onder de ‘draaiende delen’. Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten, kunt u op grond van non-conformiteit kosteloos herstel vorderen van de verkoper.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.