Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fiat 500L koppelingsbak defect

Vraag gesteld door M. Neumeijer op 3 mei 2021

Sinds afgelopen zondag merkte ik ineens dat mijn koppelingspedaal heel zwaar gaat, en bij stilstaan in zijn 1 maakt de auto erg veel lawaai. Volgens de garage is de koppelingsbak stuk en moet deze vervangen worden. Kosten minimaal 1000 euro. De auto is net  gekeurd in januari van dit jaar, en is 4 jaar oud. heeft net 54.000 km op de teller staan. Dit is mijns inziens iets wat onder garantie zou moeten vallen, het kan toch niet dat na 2 jaar rijden (ervoor is het een showmodel geweest) de koppeling al stuk gaat?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

In 2018 heeft u een jonge occasion gekocht met een kilometerstand van 18.250 km. Hierbij is afgesproken dat u aanspraak maakt op de resterende fabrieksgarantie. Inmiddels heeft de auto 54.000 km gelopen en is de auto 4 jaar oud. Onlangs merkte u een probleem met het koppelingspedaal. De garage heeft geconstateerd dat de drukgroep defect is en moet worden vervangen. De garage stelt dat het defect de oorzaak is van gebruikersslijtage. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie
Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst. Bij de koop is overeengekomen dat u aanspraak maakt op de resterende fabrieksgarantie. Fiat heeft een fabrieksgarantie van 2 jaar te rekenen vanaf de datum eerste toelating. De resterende fabrieksgarantie is zodoende op 24 februari 2019 vervallen.

Conformiteit
Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd.

Non-conformiteit
Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Gebrek
Volgens onze Automotive Experts komt het vaker voor dat soortgelijke auto’s problemen ervaren met de drukgroep. Op basis van de leeftijd en kilometrage hoefde u het gebrek met de drukgroep onder normale omstandigheden (nog) niet te verwachten. De verkoper stelt echter dat er sprake is van gebruikersslijtage. Het valt niet uit te sluiten dat het verbuigen van de koppelingsplaat het gevolg is van een omstandigheid die de koper kan worden verweten.

Conclusie
U kunt geen aanspraak maken op de overeengekomen garantie. De fabrieksgarantie is door tijdsverloop vervallen. Mogelijk kunt u desondanks kosteloos herstel vorderen van de verkoper op grond van uw rechten bij non-conformiteit. Het is in dat geval aan u als koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was toen de auto werd geleverd. Als u nog over het defecte onderdeel beschikt, raad ik u aan om een onafhankelijke expertise uit te laten voeren naar het defect. Als blijkt dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten, kunt u kosteloos herstel vorderen van de verkoper op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. Als blijkt dat het defect het gevolg is van verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud, zullen de kosten voor uw rekening komen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.