Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Distributieketting

Vraag gesteld door J. van Klaarbergen op 13 juni 2021

Peugeot 807 45-rx-rl. Bij 141.000 km april 2016 distributieketting vervangen bij kwikfit. Nu bij 210889 ketting gebroken. Kan ik schade verhalen op Kwikfit.
Facturen aanwezig. Normaal om de 150.000 km wisselen

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft kort geleden een tweedehands Peugeot 5008 gekocht bij een autobedrijf.

In 2016 heeft u de distributieketting van uw auto laten vervangen bij een kilometerstand van 141.000 km. Onlangs is de distributieketting van uw auto gesprongen bij een kilometerstand van 210.889 km. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de garage die de ketting in 2016 heeft vervangen.

Ketting of riem
Volgens onze gegevens heeft uw auto een distributieriem die volgens het voorschrift van de fabrikant steeds na 10 jaar of 120.000 km preventief vervangen moet worden. Van de door de garage vervangen distributieriem mag zodoende in redelijkheid een gemiddelde levensduur van 10 jaar of 120.000 km worden verwacht.

Gebrek
De distributieriem is gesprongen na ongeveer 70.000 km. Dit kilometrage afgezet tegen de gemiddelde levensduur die van de distributieriem verwacht mag worden, zorgt dat het vermoeden bestaat dat de distributieriem gebrekkig was.

Non-conformiteit
Een product moet bij aflevering voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Als de koper kan bewijzen dat een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij daarvan mocht hebben én het product bij aflevering al niet voldeed aan deze verwachtingen, althans dat de oorzaak van het probleem al bij aflevering aanwezig was, dan kan de koper kosteloos herstel van de verkoper eisen.

Nieuw voor oud
Als de koper recht heeft op kosteloos herstel op grond van non-conformiteit dan moet de verkoper zorgdragen dat de koper in de positie wordt gebracht als ware er een product geleverd dat wel aan de redelijke verwachtingen voldeed die de koper op grond van de overeenkomst mocht hebben. Bij een gebrekkig slijtageonderdeel wordt meestal gekozen om het gebrekkige product te vervangen voor een nieuw product. Het kan in die gevallen redelijk zijn dat de koper gedeeltelijk bijdraagt aan de kosten voor de vervanging. Na vervanging is de koper immers beter af dan als het product niet gebrekkig was geweest.

Conclusie
U kunt de verkoper van de distributieriem aanspreken tot kosteloos herstel op grond van uw rechten bij non-conformiteit. Als de verkoper, ondanks uw verzoek daartoe weigert het herstel uit te voeren rust bij u de bewijslast ten aanzien van het bestaan van het gebrek, dat u het gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat het gebrek al aanwezig was toen deze distributieriem werd geplaatst. Het kan redelijk zijn dat u als koper in dit geval bijdraagt in de kosten voor vervanging van de distributieriem, het herstel van de eventuele gevolgschade komt, als u kunt voldoen aan de bewijslast, voor rekening van de verkoper van de ‘gebrekkige’ distributieriem.

Let op, de rechten van de koper bij non-conformiteit kunnen alleen tegenover de verkoper worden ingeroepen. Als u het herstel van het gebrek door een ander dan de verkoper, zonder diens akkoord, laat uitvoeren dan verspeelt u uw rechten.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.