Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ben ik verzekerd als ik mijn rijbewijs nog niet heb opgehaald?

Vraag gesteld door op 9 juni 2021

Ik heb verlenging van mijn rijbewijs aangevraagd en ik heb een bericht van het RDW gekregen dat mijn rijbewijs klaarligt bij de gemeente. Mijn vraag is of ik verzekerd ben gedurende de periode dat ik mijn rijbewijs nog niet op heb gehaald.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verlenging van uw rijbewijs aangevraagd en heeft bericht ontvangen dat uw nieuwe rijbewijs klaarligt bij de gemeente. U wilt graag weten of u verzekerd bent tijdens de periode dat u uw nieuwe rijbewijs nog niet heeft opgehaald.

Geldigheid rijbewijs
Het rijbewijs is geldig tot de verloopdatum die op het rijbewijs vermeldt staat. Bij het afhalen van het nieuwe rijbewijs levert u het oude rijbewijs in. In de meeste gevallen levert u dan een rijbewijs in dat de geldigheid nog niet heeft verloren.

Verlenging geldigheid rijbewijs
Als de verloopdatum van de geldigheid ligt tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 dan is de geldigheid van het rijbewijs binnen de EU, met 9 maanden verlengd op grond van een besluit van de Europese Commissie. Ook in dat geval levert u dan in de meeste gevallen een rijbewijs is dat haar (verlengde) geldigheid nog niet heeft verloren.

Besturen motorvoertuig
Een bestuurder van een motorvoertuig mag alleen op de openbare weg rijden als aan hem/haar een rijbewijs is afgegeven in de betreffende categorie. Bovendien moet het rijbewijs geldig en leesbaar zijn.

Verzekering
In beginsel biedt een autoverzekering geen dekking indien de bestuurder geen geldig rijbewijs had op het moment van het ongeval. Als u vergeten bent het rijbewijs tijdig te verlengen, dan gaan een aantal autoverzekeraars hier coulant mee om. Hierbij speelt de leeftijd van de bestuurder en de reden waarom het rijbewijs verlopen is vaak wel een rol. Als rijbewijzen voor een beperkte duur zijn afgegeven vanwege de leeftijd of het soort rijbewijs, dan wordt dekking eerder volledig uitgesloten. Overigens geldt dat de algemene verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs op grond van het besluit van Europese Commissie, door de verzekeraars wordt gevolgd.

Conclusie
Bij verlenging van het rijbewijs is het oude rijbewijs doorgaans nog geldig en kunt u dit gebruiken tot het moment dat u dit inlevert bij het afhalen van het nieuwe rijbewijs. Zonder geldig rijbewijs mag u niet op de openbare weg rijden en biedt een verzekering in de regel geen dekking. Als het rijbewijs verlopen is door het verstrijken van de wettelijke geldigheidsduur dan bieden een aantal verzekeraars alsnog dekking. De verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs door het besluit van de EU Commissie, zorgt dat het rijbewijs langer als geldig rijbewijs kwalificeert. Verzekeraars volgen dit besluit en kwalificeren rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur verlengd is als geldig rijbewijs.