Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto gekocht in buitenland, geldt wettelijke garantie in Nederland

Vraag gesteld door F. Michielsen op 9 juni 2021

In September 2020 heb ik een Land Rover Discovery 5 gekocht van een zaakvoerder/DGA in België. Het voertuig zat nog tot 11 oktober in de fabrieksgarantie. Alvorens ik tot aankoop ben overgegaan heb ik contact gehad met de Land Rover dealer waar deze nieuw gekocht was en waar het onderhoud gedaan was. Het bleek dat in juli 2020 het motorblok onder garantie vervangen was, waar 1 jaar garantie op zat. Dat komt vaker voor bij Land Rover. Ik had dus voor mijn gevoel een goede aankoop kunnen doen. Het meest gevoelige aan deze voertuigen is het motorblok ivm issues in de balansas.
Nu kreeg ik 21-2-2021 ineens een probleem dat mijn auto begon te stotteren en uitviel. Ik dacht dat het eenmalig was, echter wel meteen RAC Dordrecht, Land Rover dealer, gecontacteerd. Verder gaf het voertuig geen storingsmeldingen.

Nu ruim 3 maanden verder is de auto nog steeds niet gemaakt. Ik ben nu ondertussen 6 maal bij RAC geweest, er zijn enorm veel zaken vervangen: inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk, EGR hoge druk, EGR lage druks, verstuivers. Bij elkaar al voor erg veel geld. Deze week waren de verstuivers vervangen, ik kreeg hem mee en nu valt hij op 1 ritje gewoon 6 keer uit.
Hij is nu met de auto ambulance afgevoerd, wederom naar RAC. Nu blijkt het gehele roetfilter/ DPF verstopt te zitten. Auto heeft tot nu toe nog nooit een foutmelding gegeven. Land Rover Nederland verwijst mij naar de dealer die destijds het blok vervangen heeft, ik ben het daar niet mee eens. Ik mag toch verwachten van een auto die in februari nog geen 90.000 km gereden heeft gewoon rijdt? En als er iets is toch gewoon een storing aangeeft? Ik snap dat ik hem van een particulier gekocht heb (overigens wel van zijn bedrijf), maar ik mag toch van een Land Rober verwachten dat die gewoon rijdt, danwel te maken is? Zeker omdat dit voertuig nooit buiten het Land Rover netwerk is geweest. Graag verneem ik van u wat mijn rechten zijn in deze, en wat ik kan verwachten van de importeur.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in september 2020 een tweedehandse Land Rover Discovery gekocht van een onderneming in België (geen autobedrijf). Toen u de auto kocht resteerde er nog een maand fabrieksgarantie. Binnen de fabrieksgarantie heeft de vorige eigenaar een aantal grote reparaties laten uitvoeren, waaronder vervanging van het motorblok. Vanaf februari 2021 ervaart u veel problemen met de auto en zijn diverse dure reparaties uitgevoerd door de dealergarage in Nederland. Onlangs is de auto opnieuw met de autoambulance opgehaald en naar de dealergarage gebracht. Het roetfilter blijkt verstopt te zitten. Land Rover Nederland en de dealergarage in Nederland verwijzen naar de verkoper en/of naar de garage in België die het motorblok in juli 2020 vervangen heeft. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie
Garantie is een toezegging van de garantiegever dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de garantiegever kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.
Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Fabrieksgarantie
Binnen de fabrieksgarantie kunnen de garantiebepalingen (meestal) worden ingeroepen tegen alle bij het dealernetwerk aangesloten ondernemingen, mits de auto het voorgeschreven onderhoud heeft gekregen op de door de fabrikant/importeur voorgeschreven wijze. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de (fabrieks-)garantieovereenkomst.

Overige garanties
Naast garanties vanuit de fabrikant/importeur kan een verkoper en/of garagebedrijf een ‘eigen’ garantie geven op een product of op uitgevoerde werkzaamheden. Ook hiervoor geldt dat partijen vrij zijn om de inhoud, omvang en voorwaarden van de garantie te bepalen. Een garantie, anders dan fabrieksgarantie kan alleen worden ingeroepen tegenover de garantiegever.

Conformiteit
Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Het recht op levering van een product dat voldoet aan de overeenkomst bestaat in het Nederlands recht alleen tegenover de verkoper.

Geen consumentenkoop en buitenland
De verkoper kwalificeert in dit geval niet als beroeps- of bedrijfsmatig verkoper. U heeft de auto weliswaar gekocht van een bedrijf, maar dit bedrijf handelde niet in het kader van zijn handelsactiviteiten, de koop kwalificeert zodoende niet als een consumentenkoop. Bij een koop tussen consumenten onderling is het in de praktijk vaak lastig om een succesvol beroep te doen op de rechten van de koper bij non-conformiteit. De koper heeft in dat geval een zwaar wegende onderzoeksplicht én zal moeten bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering. In de praktijk trekt de koper dan meestal aan het kortste eind.

Op de koopovereenkomst is bovendien het Belgische recht van toepassing, zodat de bepalingen naar Nederlands recht m.b.t. conformiteit niet kunnen worden toegepast op deze koop.

Conclusie
U heeft geen rechten meer uit hoofde van de fabrieksgarantie en kunt de fabrikant/importeur zodoende niet aanspreken tot kosteloos herstel van de gebreken. Als het huidige probleem het gevolg is van een fout of gebrekkig motorblok dat in juli 2020 is geplaatst en op dit motorblok en de bijbehorende werkzaamheden een jaar garantie is gegeven, dan kunt u de garantiegever, de Belgische garage die het motorblok plaatste, afhankelijk van de geldende voorwaarden, aanspreken tot herstel onder garantie. Omdat er geen sprake is geweest van een consumentenkoop en het Belgisch recht van toepassing is, zal een beroep op non-conformiteit lastig zijn. Eventueel kunt u ECC Nederland benaderen voor verder advies. Zij helpen in grensoverschrijdende geschillen binnen de EU.

Voor meer informatie over garantie, verwijs ik u graag naar onze website.