Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding op parkeerplaats

Vraag gesteld door op 27 juni 2021

Wij parkeren met onze auto en vouwwagen op een parkeerplaats bij de camping om ons aan te melden, mijn vrouw stap uit en met dat ze naast de auto staat rijd de auto met caravan naast ons weg en blijft daarbij met de caravan achter onze deur haken, waardoor er veel schade aan de deur is ontstaan.

Volgens de verzekeringen van beide partijen is het schulddeling omdat we allebei een bijzondere verrichting uitvoeren.

Uit camerabeelden blijkt dat de bestuurder al ruim 45 sec in de auto zat voordat wij aan komen rijden en we door de getinte ramen niemand in de auto hebben kunnen zien zitten. daarnaast staat de caravan met zijn wiel in ons parkeervak, had hij goed in zijn eigen vak gestaan was er niets gebeurd, uit foto's en beelden blijkt dat onze deur niet over de lijn van ons parkeervak komt namelijk.
Is schulddeling in dit geval nog steeds van toepassing gezien bovenstaande feiten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de afhandeling van een parkeerschade. U parkeerde uw auto met aanhanger op een daartoe bestemde parkeergelegenheid nabij de receptie van een camping. In het parkeervak hiernaast stond een auto met aangekoppelde caravan. Toen uw vrouw uitstapte, besloot deze andere bestuurder weg te rijden. De caravan raakte hierbij het passagiersportier. De verzekeringsmaatschappij heeft aangegeven dat er sprake is van schulddeling, omdat u beiden een bijzondere verrichting uitvoerde. Uit de door u opgevraagde camerabeelden blijkt dat de andere bestuurder al ruim 45 seconde in zijn auto zat en u hem niet kon waarnemen vanwege getint glas. De caravan van de andere bestuurder stond gedeeltelijk in uw parkeervak en zelfs geopend was uw passagiersportier volledig binnen het eigen parkeervak. U wilt graag weten of schulddeling nog steeds van toepassing is in deze casus.

Schade

De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander aansprakelijk is voor de schade. Als een ander aansprakelijk is voor de ontstane schade betekend dit niet automatisch dat de volledige schade op die ander of diens verzekeraar verhaald kan worden. Als er sprake is van (gedeeltelijke) eigen schuld, dan wordt de schadevergoedingsplicht van de ander hierdoor beperkt.

Eigen schuld

Zowel het in- als het uitparkeren kwalificeert in de regel als een bijzondere manoeuvre. Doorgaans wordt de tijd die nodig is om het voertuig te verlaten als onderdeel van het in- of uitparkeren gezien. Wat dat betreft geldt dat beiden bestuurders een verkeersfout kan worden verweten en dat u heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Hetzelfde geldt voor eventuele schade aan het voertuig van de andere bestuurder.

Schadeverdeling

Mijns inziens is de mate waarin uw verkeersfout heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade beduidend lager dan het aandeel van de andere bestuurder. U heeft bovendien bewijs dat uw stellingen staaft. Als het passagiersportier gesloten was gebleven, was er geen schade ontstaan, maar het is mijns inziens niet redelijk om de schade 50-50 te verdelen.

Verzekeringsmaatschappij

Op grond van de WAM is er sprake van een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar en de verzekeraar maakt een afweging en besluit zelfstandig of en in hoeverre aansprakelijkheid wordt erkend. De verzekeraar kan dus niet gedwongen worden om (gedeeltelijke) aansprakelijkheid af te wijzen. Wel moet de verzekeraar zich op een redelijke manier inspannen voor de bescherming van haar verzekerde (u dus) bij de mate van diens (wettelijke) aansprakelijkheid. Als de verzekeraar daarin te kort schiet kunt u een klacht indienen en ene eventueel geschil hieromtrent voorleggen aan KIFID. Let op, KIFID geeft geen oordeel over het aansprakelijkheidsvraagstuk, maar kijkt alleen of de verzekeraar zich voldoende heeft ingezet bij de bescherming van uw belang.

Conclusie

Mijns inziens dient de schadelast verdeeld te worden tussen betrokkenen. Een verdeling van 50/50 doet mijns inziens geen recht aan het voorval. Een verdeling waarbij de andere partij 75 tot 80% van de schade aan u dient te vergoeden, lijkt in dit geval redelijk. Ik raad u aan om uw visie kenbaar te maken aan uw verzekeraar en de verzekeraar de beschikking te geven over de camerabeelden. Als uw verzekeraar uw visie geen of onvoldoende aandacht geeft, raad ik u aan om u hierover te beklagen en eventueel het geschil aanhangig te maken bij KIFID.

Voor meer informatie over schade claimen, verwijs ik u graag naar onze website.