Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding met een inzinkbare paal

Vraag gesteld door op 4 mei 2021

Wij hebben aanrijding met een inzinkbare paal € 3000 schade.  Wij reden achter een auto aan die ontheffing had. Bij deze paal staan geen waarschuwingsborden zoals de J39 in de verkeerswet. de staat wel een geel informatie bord met de openingstijden. Is dit waarschuwingsbord niet verplicht ? Kan ik de gemeente niet aansprakelijk stellen.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft schade aan uw auto door een elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee de toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld. Dit gebeurde toen de poller omhoog kwam, nadat u achter een auto aanreed die een ontheffing had voor die poller. Er staat geen waarschuwingsbord bij de poller (bord J39), alleen een informatiebord met de openingstijden. U vraagt zich af of u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor de schade.

Aansprakelijkheid wegbeheer
De wegbeheerder is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (bijv. verkeersdrempels, vluchtheuvels, bussluizen, pollers).
De wegbeheerder (in dit geval de gemeente) dient te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en/of zaken niet in gevaar brengt. In dat kader rust op haar de verplichting om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen. Voldoet zij hier niet aan, dan is de wegbeheerder aansprakelijk. Dit volgt uit artikel 174 boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Plaatsing poller
Door het plaatsen van een poller heeft de gemeente een bijzonder gevaar gecreëerd. Op de gemeente rust in dat geval de verplichting om te waarschuwen tegen het concrete gevaar van de opkomende poller, zeker voor achteropkomende verkeer. Dit kan door fysieke maatregelen, zoals signaallichten, stopbord, stopstreep, waarschuwingsbord (J39).

Het zou uw zaak sterken als vast komt te staan dat er vaker ongelukken met deze poller plaatsvinden. Wellicht kunt u dit nagaan.  

Uit de jurisprudentie blijkt dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder een (klein) deel van de schade voor eigen rekening kan blijven, bijvoorbeeld als de bestuurder de situatie ter plekke kende.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan adviseer ik u die in te schakelen. Is dat niet het geval, dan adviseer ik u de gemeente aansprakelijk te stellen. Daarbij kunt u gebruik maken van onze modelbrief die staat op onze pagina ‘Aansprakelijkheid van de wegbeheerder’.