Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding auto auto met open portier

Vraag gesteld door J. Noort op 2 mei 2021

Mijn dochter stond onlangs voor ons huis, half op de stoep, haar kinderen uit de auto te halen, om ze bij ons te brengen voor de wekelijkse oppasdag.
Omdat ze twee kinderen in de auto heeft, is het niet mogelijk om ze allebei aan de trottoirzijde uit te laten stappen. Zij stond in de wijd geopende deur haar zoontje uit de auto te halen, toen er een auto tegen haar portier aanreed. Beide auto's hebben aanzienlijke schade. Er was ruim voldoende ruimte op de weg om zonder schade te passeren; de weg is van stoep tot stoep ter plaatse 5,05 meter breed en er was geen overig verkeer. De wederpartij stelt nu dat mijn dochter haar portier niet had mogen openen/open had mogen laten staan en dat zij daarom aansprakelijk is voor de schade.
Op het moment dat mijn dochter de deur opende, kwam er geen verkeer aan, op het moment van de aanrijding stond zij gebukt in de deuropening.
Evident is dat mijn dochter de deur van buitenaf opende, dus het kan niet zo zijn dat zij zonder te kijken en voor mogelijk verkeer onverwachts, de deur heeft opengegooid, waar de stellingname van de wederpartij wel op lijkt te duiden. Op het verzekeringsformulier heeft de wederpartij als volgt verklaard: "Ik zag te laat dat de deur open stond helemaal open".
Wij weten niet wat de wederpartij op de achterzijde van haar deel van het formulier heeft ingevuld en het schijnt dat dit op grond van de AVG ook niet opgevraagd kan worden.
Afgaande op de verklaring aan de voorzijde, zijn wij (mede naar aanleiding van het antwoord van uw expert op de vraag van Seisenga op 29 december 2014) van mening dat het tegen een stilstaand voertuig aanrijden altijd schuld en aansprakelijkheid oplevert, maar de verzekering denkt daar anders over.
Kunt u aangeven wat in deze de juiste opvatting is en op welke wijze dit beslecht kan worden?

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Uw dochter heeft schade aan haar auto en u wilt weten wie aansprakelijk is voor deze schade

Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt, totdat men kan bewijzen dat een ander hiervoor aansprakelijk is.

Of de wederpartij aansprakelijk is hangt van vele factoren af. Dit is onder meer afhankelijk van het verstrijken van de tijd tussen openen portier en de aanrijding. U geeft aan dat uw dochter gebukt staat bij het portier en bezig is uw kleinkind uit de auto te halen. Dit lijkt er op te wijzen dat het portier al enige tijd open stond. 

De verzekering van de tegenpartij denkt hier (mede door de verklaring van de tegenpartij) anders over. Het is aan uw dochter om te bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Dit kan bijvoorbeeld door een getuigenverklaring aan te leveren. Dit kan een verklaring van u zijn, als u de aanrijding hebt zien gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook van één van uw buren die het toevallig gezien heeft.

Bent u het niet eens met het besluit van uw verzekering dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.