Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanpassen bumper

Vraag gesteld door op 25 juni 2021

Ik wil de kunststof bumper van mijn jeep vervangen door een stalen bumper met lier, mag dat?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of u de kunststof bumper van uw Jeep mag vervangen door een stalen bumper met lier.

Helaas bestaat er op uw vraag geen eenduidig antwoord.

Keuringsplicht

Als er wijzigingen worden gedaan aan een voertuig, dan moet het voertuig in bepaalde gevallen opnieuw gekeurd worden. De gevallen waarin een wijziging (her)keuring tot gevolg heeft, worden omschreven in hoofdstuk 6 Regeling Voertuigen. Bij het vervangen van een kunststof bumper door een stalen bumper met lier, is het goed denkbaar dat het totale gewicht van het voertuig toeneemt. Bij een gewichtstoename vanaf 20% zal het aspect dat de gewichtstoename heeft veroorzaakt, gekeurd moeten worden.

Permanente eisen

Ook als de wijziging niet keuringsplichtig is, moet het voertuig voldoen aan de permanente eisen die gesteld worden aan het voertuig op grond van hoofdstuk 5 Regeling Voertuigen. De lier die u wenst te plaatsen kwalificeert mogelijk als een scherp uitstekend gedeelte dat in geval van een botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kan opleveren. Deze uitstekende delen moeten op grond van art. 5.2.48 lid 2 worden afgeschermd, ingeval het een personenauto betreft.

Conclusie

Het is helaas niet mogelijk uw vraag te beantwoorden op basis van de thans beschikbare informatie. Ik raad u aan om een offerte op te vragen bij een bedrijf dat de bumper zou kunnen vervangen, zodat u over alle specificaties beschikt. Vervolgens raad ik u aan om met deze informatie de vraag aan de RDW voor te leggen. Het is daarbij van belang om enerzijds te achterhalen of het voertuig gekeurd moet worden en anderzijds te bepalen, als (her)keuring niet noodzakelijk is of het voertuig na de wijziging voldoet aan de permanente eisen die aan het voertuig worden gesteld.