Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zonder bijrijdersstoel in Duitsland rijden

Vraag gesteld door G. Pool op 5 april 2021

Ik wil mijn bijrijders stoel definitief verwijderen zodat mijn hond op die plek kan liggen, ze weegt straks namelijk 35 kilo. Mag ik zonder bijrijders stoel ook in Duitsland rijden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent voornemens de bijrijdersstoel uit uw auto te verwijderen, zodat u uw hond gemakkelijk kunt meenemen in de auto. U wilt graag weten of u de bijrijdersstoel mag verwijderen en of u ook in Duitsland mag rijden na verwijdering van de bijrijdersstoel.

Verwijderen zitplaatsen
De Regeling Voertuigen stelt eisen en voorwaarden aan (aanwezige) zitplaatsen en aan de bestuurderszitplaats. Hieruit volgt dat in een personenauto ten minste één zitplaats aanwezig moet zijn voor de bestuurder die aan alle gestelde eisen voldoet. Voor de overige zitplaatsen geldt dat deze moeten voldoen aan de gestelde eisen. Als een voormalige zitplaats niet meer als zodanig kwalificeert gelden hiervoor ook geen aanvullende eisen meer.

Aanpassen kenteken
Het is niet nodig om het aantal zitplaatsen aan te laten passen op het kenteken na het verwijderen van een zitplaats. Op grond van art. 6.3 lid 1 onder w Regeling Voertuigen, hoeft het kenteken alleen te worden aangepast als het aantal zitplaatsen na de wijziging groter is dan het in het register vermelde aantal. Bij vermindering van het aantal zitplaatsen hoeft de wijziging in de constructie derhalve niet verwerkt te worden op het kenteken.

Vervoeren hond
In Nederland gelden geen specifieke regels voor het vervoer van een hond. Als een hond voorin en zonder hondengordel vervoerd wordt, bestaat wel het risico dat u zich daardoor zodanig gedraagt dat een gevaar veroorzaakt kan worden of dat u het overige verkeer kan hinderen. Als een agent oordeelt dat u zich hieraan schuldig maakt als gevolg van het op deze manier vervoeren van uw hond, kan een boete worden opgelegd.

In Duitsland mag een hond alleen op de achterbank met een speciale hondengordel, in een reiskennel of achter een hek in de bagageruimte worden vervoerd.

Conclusie
U mag de bijrijdersstoel verwijderen en hoeft deze wijziging aan de constructie niet aan te laten passen in het kentekenregister. U mag na deze aanpassing van het voertuig ook in Duitsland rijden. In Nederland kunt u uw hond vervolgens vervoeren op de voormalige zitplaats. In Duitsland is het vervoer van uw hond voorin niet toegestaan.